Ivana Milutinovića bb, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Dana 23.septembra 2016. godine, u opštini Danilovgrad održan je sastanak predstavnika Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad”. Na sastanku su definisane dalje aktivnosti i koraci na projektu, sa posebnim osvrtom na komponente projekta, Rehabilitaciji i proširenju kanalizacione mreže iIzgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

U toku je usaglašavanja tenderske dokumentacije za izbor projektanat i izvođača radova na rehabilitaciji i proširenju kanalizacione mreže i tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Na sastanku je konstatovano da Jedinica nema daljih komentara na dostavljenu tendersku dokumentaciju i da je neophodno od Konsultanta tražiti finalnu verziju iste.

Direktor Italijanske agencije za spoljnu trgovinu (ICE) u Beogradu Giovanni Mafodda, Massimo Rustico, opunomoćeni ministar Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje- koordinator za internacionalizaciju građevinskih preduzeća Gerardo Biancofiore, predsjednik međunarodne grupe ANCE-a za mala i srednja preduzeća  otvarili su  konferenciju ITALY & MONTENEGRO: BUILDING TOGETHER gdje je predstavljana mogućnosti jačanja dvije zemlje iz oblasti infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

- Interesovanja italijanskih kompanija za poslovanje u Crnoj Gori su različita i sežu od direktnih investicija u infrastrukturu, do nalaženja partnera sa ovih prostora. Riječ je o kompanijama koje posjeduju inovativne tehnologije, te se može uspostaviti saradnja i u smislu transfera znanja – kazao je Mafodda.

Na poziv Italijanske agencije za spoljnu trgovinu na ovoj konferenciji ispred PROCON-a, govorila je direktorka Mugoša na temu “Projekti u oblasti komunalne infrastrukture u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore”.

Pripremila: Milica Belević

 

Page 1 of 19

MEDIJI O NAMA

Danas (09.09.2015.god) su u opštini Petnjica boravili predstavnici Kompanije  koja predstavlja Nacionalnu jedinicu za implementaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti  i zastite životne sredine, DOO “PROJECT-CONSULTING”(PROCON) iz Podgorice. U delegaciji su bili Sanja Mugoša i Stojan Vuletić a primio ih je predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović sa saradnicima. U toku razgovora pomenuti su brojni problemi i izazovi sa kojima se susreće Petnjica ali i načinu da se što prije iznađu mogućnosti da se najurgentnije stvari iz oblasti vodosnadbijevanja i otpadnih voda riješe uz pomoć PROCOM-a. Gosti su upoznati sa aplikacijom projekta vodovoda Murovsko vrelo u izgradnji, za koji se apliciralo kod Ministarstva održivog razvoja i turizma za sredstva iz WBIF. Kao i o potrebi da se urade nedostajuća planska dokumenta, studije i strategije na lokalnom nivou, koje su neophodne kao priprema da bi se ušlo u izradu konkretnih projektnih rešenja za:

Uređenje korita rijeke Popče, izgradnju kanalizacione mreže, izgradnja kolektora otpadnih voda, rekonstrukcija postojećeg vodovoda u dijelu vodozahvata i ugradnja filtera sa hlorinatorskim stanicama i brojnih drugih prioriteta iz oblasti komunalne infrastructure.

Dogovorena je saradnja sa PROCON-om i dalji zajednički angažman.

 Rješava se problem otpadnih voda u Pljevljima  

Opština Pljevlja i opštinsko preduzeće Vodovod i kanalizacija potpisali su ugovore sa kompanijama izvođačima radova u postupku izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog kolektora u ovom gradu, kao i sa preduzećem koje će obavljati nadzor nad radovima. Ukupna vrijednost tri potpisana ugovora je preko 7,5 miliona eura.

Opština Pljevlja

"Kompanija Aqualia Infrastructuras iz Španije biće projektant i izvođač radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Novac za realizaciju ovog projekta finasira se iz pretpristupnih fondova IPA 3,5 miliona eura i kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom 2,5 miliona eura. Projekat obuhvata i upravljanje tokom prve godine rada postrojenja kapaciteta 28.000 (ES)ekvivalent stanovnika. Puštanje u rad postrojenja planiranoje za 2017. godinu", saopšteno je iz PROCON-a.

Austrijsko preduzeće Strabag AG angažovano je za projekat izgradnje glavnog kolektora, vrijedan oko 1,05 miliona eura, što se finansira iz granta Infrastructure Project Facility 2008. Biće izgrađeno oko pet kilometara glavnog kolektora, a okončanje radova predviđeno je tokom 2015. godine.

Opširnije

Pljevlja: Potpisan ugovor za izgradnju postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda

Opština Pljevlja

Opština Pljevlja i opštinsko preduzeće Vodovod i kanalizacija potpisali su ugovore sa kompanijama izvođačima radova u postupku izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog kolektora u ovom gradu, kao i sa preduzećem koje će obavljati nadzor nad radovima. Ukupna vrijednost tri potpisana ugovora je preko 7,5 miliona eura, saopšteno je iz Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine PROCON.

- Kompanija Aqualia Infrastructuras iz Španije biće projektant i izvođač radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Novac za realizaciju ovog projekta finasira se iz pretpristupnih fondova (IPA) 3,5 miliona eura i kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom 2,5 miliona eura.

Opširnije

BIJELO POLJE - Raspisan Javni poziv za izgradnju postrojenja za otpadne vode

Opština Bijelo Polje je u saradnji sa Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine PROCON raspisala javni poziv za izbor revidenta glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom gradu.  

Opština Bijelo Polje 

Procijenjena vrijednost ovog projekta je 540.000 eura, a tendersku dokumentaciju za ugovaranje revidenta i nadzora nad izvođenjem radova pripremio je PROCON u saradnji sa opštinom Bijelo Polje. 

Kako se navodi u saopštenju, poziv je dostupan na web sajtovima PROCON-a, Opštine Bijelo Polje i  Uprave za javne nabavke, kao i u Službenom listu EU.  

Opširnije

Izgradnja kanalizacione mreže

 

Cetinje – Nacionalna jedinica za implementaciju PROCON raspisala je poziv za ponude za izgradnju kanalizacione mreže u prijestonici Cetinje, u mjestu Grude- Donji Kraj. Projekat je vrijedan 900.000 eura, a sredstva je obezbijedio PROCON, u saradnji sa prijestonicom Cetinje i Ministarstvom održivog razvoja i turizma. Prva faza, obuhvatiće projektovanje i izgradnju fekalne kanalizacione mreže za mjesto Gruda, a ponude će biti otvorene 7.marta 2014.godine.

M.J.

Raspisan poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju kanalizacione mreže na Cetinju

 

PROJEKAT VRIJEDAN 900.000 EURA

 

Cetinje – Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine PROCON raspisala je poziv za dostavljanje ponuda  za izgradnju kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje, u mjestu Grude - Donji Kraj. Projekat je vrijedan 900.000 eura, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijedio je PROCON, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje i Ministarstvom održivog razvoja i turizma.

„Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz grant aranžmana “Prozor opštinama” i dio su sistema rješavanja pitanja otpadnih voda u Cetinju. Pitanje otpadnih voda u Cetinju biće rješavano fazno, zbog složenosti projekta. Naredna faza biće izgradnja tunela Belveder, a zatim i raspisivanje tendera za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“ – navodi se u saopštejnu koje je potpisala direktorica PROCON-a, Sanja Mugoša. 

Prva faza, na koju se odnosi raspisani javni poziv, obuhvatiće projektovanje i izgradnju fekalne kanalizacione mreže za naselje Gruda, a ponude će biti otvorene 7.  marta 2014. godine. Detaljnije informacije o pozivu dostupne su na web sajtovima PROCON-a, Prijestonice Cetinje, Uprave za javne nabavke i u Žurnalu Evropske unije.

Prijestonica Cetinje ranije je, u saradnji sa PROCON-om, raspisala i javni poziv za nadzor nad izvođenjem radova i reviziju glavnih projekata gradnje kanalizacione mreže. Evaluacija ponuda po ovom pozivu je u toku – zaključuje se u saopštenju.

Z.P.

 

CETINJE: DONJE POLJE DOBIJA KANALIZACIJU

 

Cetinje – Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine PROCON raspisala je poziv za dostavljanje ponuda  za izgradnju kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje, u mjestu Grude - Donji Kraj. Projekat je vrijedan 900.000 eura, a novac je obezbijedio PROCON, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje i Ministarstvom održivog razvoja i turizma.

„Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz grant aranžmana “Prozor opštinama” i dio su sistema rješavanja pitanja otpadnih voda u Cetinju. Zbog složenosti projekta, ovo pitanje biće rješavano fazno. Naredna faza biće izgradnja tunela Belveder, a zatim i raspisivanje tendera za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, saopštila je direktorica PROCON-a, Sanja Mugoša.

Prema njenim riječima, prva faza obuhvatiće projektovanje i izgradnju fekalne kanalizacione mreže za mjesto Gruda, a ponude će biti otvorene 7.  marta 2014. godine

ZA TRETMAN OTPADNIH VODA I OTPADA POTREBNO 166 MILIONA 

0811sanjapocetna

Prosječna snadbjevenost stanovništva vodom u Crnoj Gori iz javnih vodovodnih sistema iznosi 62 odsto. Od toga je nepune dvije trećine korisnika usluga vodosnadbijevanja priključeno na kanalizacione sisteme, a prečišćava se manje od 15 odsto proizvedenih otpadnih voda(!) Navedeni podaci govore o značaju infrastrukturnih projekata u ovoj oblasti. Ono što je važno da prepoznamo jeste - ogroman potencijal u fondovima EU koje možemo iskoristiti ako budemo donosili i implementirali odluke planski, kaže Sanja Mugoša.

Izvršna direktorka nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine i stanovanja PROKON Sanja Mugoša kazala je da je sjevernim i centralnim opštinama u Crnoj Gori potrebno 166 miliona eura- kako bi riješile problem upravljanja otpadnim vodama i otpadom.

Opširnije

Cetinje: Raspisani javni pozivi za rekonstrukciju kanalizacione mreže


CETINJE – Delegacija EU raspisala je javni poziv za odabir izvođača radova na projektu Projektovanje i izgradnja kanalizacione mreže u prijestonici Cetinje.

Javni poziv za odabir izvođača radova na projektovanju i gradnji kanalizacione mreže u prijestonici Cetinje raspisan je 16. oktobra, a krajnji rok za dostavljanje ponuda je 16. decembar.

Vrijednost projekta iznosi 3,2 miliona eura, a sredstva su obezbijeđena posredstvom programa IPA. Kako je predviđeno javnim pozivom, ugovorom je obuhvaćena gradnja kanalizacionih kolektora i atmosferske kanalizacione mreže, uz povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom, uključujući i gradnju priključaka za domaćinstva.

Opširnije

Javni poziv za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori raspisala je javni poziv za odabir izvođača radova na projektu Projektovanje i izgradnja kanalizacione mreže na Cetinju – saopšteno je danas iz Prijestonice.

Vrijednost projekta iznosi 3,2 miliona eura, a sredstva su obezbijeđena posredstvom programa IPA.

Kako je predviđeno javnim pozivom, ugovorom je obuhvaćena gradnja kanalizacionih kolektora i atmosferske kanalizacione mreže, uz povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom, uključujući i gradnju priključaka za domaćinstva.

Istovremeno, Prijestonica Cetinje, u saradnji sa PROCON-om, raspisala je javni poziv za nadzor nad izvođenjem radova i reviziju glavnih projekata gradnje kanalizacione mreže.

Opširnije

Cetinje: Raspisan javni poziv za rekonstrukciju kanalizacione mreže

Delegacija Evropske unije EU u Crnoj Gori i Prijestonica Cetinje raspisali su javne pozive za odabir izvođača radova za projektovanje i gradnju kanalizacione mreže u ovom gradu, te za nadzor nad izvođenjem radova.

Javni poziv za odabir izvođača radova na projektivanju i gradnji kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje raspisan je 16. oktobra, a krajnji rok za dostavljanje ponuda je 16. decembar.

Vrijednost projekta iznosi 3.2 miliona eura, a sredstva su obezbijeđena posredstvom programa IPA. 

“Kako je predviđeno javnim pozivom, ugovorom je obuhvaćena gradnja kanalizacionih kolektora i atmosferske kanalizacione mreže, uz povezivanje sa postojećom kanalizacionom mrežom, uključujući i gradnju priključaka za domaćinstva”, saopšteno je iz Prijestonice.

Opširnije
PROJEKAT ZA BOLJE VODOSNABDIJEVANJE

DANILOVGRAD – Ugovor o rehabilitaciji i proširenju vodovodne mreže u Danilovgradu juče su u zgradi lokalne uprave potpisali direktor JP Vodovod i kanalizacija Darko Đuričković i predstavnik preduzeća „CMC kontrolmatik“ iz Herceg Novog Nikola Mirković.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i poboljšanje kanalizacione mreže i vodosnabdijevanja biće realizovana iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj od 5,35 miliona eura, na osnovu ugovora između Vlade i EBRD. Za ovaj posao obezbijeđene su i dvije donacije – 265.000 eura od Vlade Njemačke i 500.000 od Vlade Češke.

Opširnije