Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Akti društva

Djelatnost PROCON - a je pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi Vlada Crne Gore, i ili lokalna samouprava. Pružanje usluga se bazira na ugovorne odnose Vlade Crne Gore sa međunarodnim finansijskim institucijama odnosno fondovima Evropske Unije u dijelu finansiranja projekata iz oblasti kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoci u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju projekata, analize projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima, zatim priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu i potrebne projektne dokumentacije  organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. U djelatnost Procon-a spada i pružanje stručne pomoći u pripremi ugovorne dokumentacije kao i pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunaronih finansijskih institucija za potrebe Vlade Crne Gore ili lokalnih samouprava. Osnovna djelatnost Društva je konsalting i menadžment poslovi.