Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Odbor direktora

Na osnovu čl. 18a stav 4 i čl.42 stav 8 Zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG, br: 06/02 i Sl list CG, br: 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 12 stav 4 Odluke o osnivanju Društva  sa ograničenom odgovornošću  „Project-Consulting“- Podgorica (Sl list CG, br: 7/08 i 86/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 04. Aprila 2013.godine, donijela je Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica, i to u sastavu: 
 

  

  • Ana Nikolić, zamjenica gradonačelnika Prijestonice Cetinje, predsjednica
  • Ratka Sekulović, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, član
  • Radmila Raonić, šef kabineta Ministarstva finansija, član
  • Elmedin Hodžić, opština Bijelo Polje, član
  • Mijuško Bajagić, predsjednik Opštine Plužine, član
  • Dragan Vuković, dipl. ing. Arhitekture, Inženjerska komora Crne Gore, član