Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izvršni direktor

 Vlada Crne Gore, na sjednici od 4.aprila 2013.godine, shodno članu 10 stav 1 alineja 9, a u vezi sa članom 16 stav 3 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ – Podgorica, dala je saglasnost da Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica, odredi Sanju Mugošu za vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica 

 

Sanja Mugoša 

Izvršna direktorica

 

Rođena je 7. decembra 1982. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, 2006. godine. Postdiplomske studije je završila 2016. godine na Univeritetu “TOR Vergata” u Rimu, Italija na međunarodnom programu “Upravljanje javnim nabavkama” sa radom na temu “Centralizacija javnih nabavki i mogućnosti implementacije u sistem javnih nabavki Crne Gore”.

Doktorant je  Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 

Tečno govori egleski jezik, a služi se  njemačkim i italijanskim jezikom.

U periodu od oktobra 2005 . godine do jula 2006. godine stažirala je u Skupštini Crne Gore, u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Komisiji za kontrolu postupka privatizacije kao jedan od deset odabranih studenata sa Univerziteta Crne Gore. Od aprila 2006. godine do oktobra 2011. godine radila je u GIZ-u, Njemačkoj tehničkoj saradnji, na projektima „Državna revizorska institucija“ i „Podrška ekonomskom razvoju“. Od oktobra 2011. godine do aprila 2013. godine obavljala je funkciju Glavnog menadžera u PROCON-u, Nacionalnoj jedinici za implementaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine.

U aprilu 2013. godine imenovana je za vršioca dužnosti Izvršnog direktora PROCON-a, Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine.