Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Misija

PROCON je posvećen unapređenju sistema zaštite životne sredine, prvenstveno u cilju spriječavanja zagađivanja okoline. Uspješnost funkcionisanja na svim organizacionim nivoima PROCON-a ostvaruje se kroz: 
  • praćenje relevantnih aspekata poslovanja;
  • omogućavanje dobre komunikacije sa svim subjektima uključenim u realizaciju projekata;
  • adekvatnu informisanost zaposlenih o svim prioritetnim projektnim aktivnostima;
  • pružanje relevantnih informacija zainteresovanim stranama za implemenatciju projekata;
  • pružanje usluga u dijelu povjerenih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim državnim zakonima i relevantnim međunarodnim standardima.
Naša misija je da doprinesemo boljem kvalitetu života odnosno zdravoj i čistoj čovjekovoj okolini.

Uključenost u životne procese, inovativnost, pouzdanost, povjerljivost, preduzimiljivost, timski rad i profesionalnost su temeljne vrijednosti na kojima počiva naše djelovanje.

Da bi sačuvali budućnost - priroda kao osnov života mora biti sačuvana. Svako mora dati svoj doprinos u očuvanju životne sredine za buduće generacije. Stoga je i naša odgovornost da motivišemo naše zaposlene, kao ključni resurs koji posjedujemo, da na odgovoran način doprinesu nastojanju da se očuva okolina.

U nadi da će naša Web stranica na Vas ostaviti pozitivan utisak, i da ćete se prepoznati kao naš potencijalni partner, kojem smo na ovaj način pružili kvalitetne i ažurne podatke o projektima koji su nam povjereni, u ime cijelog tima PROCON - a zahvaljujem se na povjerenju i posjeti naše virtuelne prezentacije.
 

P.S. Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova