Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izvještaji

 


Izvještaji se pripremaju periodično u cilju informisanja zainteresovanih strana o aktivnostima ostvarenim u pružanju stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. 

Dinamika izvještavanja je ustanovljena osnivačkim aktima Procon-a, kao i potrebom informisanja o statusu povjerenih projekata i internom poslovanju Društva.

  • Izvjestaj o poslovanju za period januar - decembar 2014 D.O.O. "Project - Consulting". http://www.gov.me/sjednice_vlade/121
  • Izvjestaj o poslovanju za period januar - decembar 2013 D.O.O. "Project - Consulting". http://www.gov.me/sjednice_vlade/75
  • Izvjestaj o poslovanju za period januar - decembar 2012 D.O.O. "Project - Consulting". http://www.gov.me/sjednice_vlade_2010-2012/59
  • Izvjestaj o poslovanju za period januar - decembar 2011 D.O.O. "Project - Consulting".
  • Izvještaj o poslovanju za period januar - decembar 2010 D.O.O. "Project - Consulting".
  • Izvještaj o poslovanju za period septembar 2008 - novembar 2009. D.O.O. "Project - Consulting".


 

Agencija za sprečavanje korupcije vrši nadzor nad sprovodjenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Tim Zakonom su propisane obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti i budžetske potrošačke jedinice na teritoriji Crne Gore u toku izborne kampanje, koje možete naći u dokumentu u prilogu.

 


Na osnovu Odluke o raspisivanju lokalnih izbora za Glavni grad Podgorica i gradske opštine Golubovci i Tuzi, a shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona finansiranju političkih partija, SLCG – broj 10, od 26. februara 2014. godine,  postoji obaveza ovog Društva da sedmodnevno objavljuje, na svojoj internet stranici, sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora i da te putne naloge dostavlja Državnoj izbornoj komisiji na nedjeljnom nivou.