Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Analize

Dokumenti Analiza dinamike realizacije projekata izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama” i „Analiza dinamike realizacije projekata izgradnje regionalnih deponija”  pripremljeni su od strane “Project-Consulting” d.o.o, u okviru djelatnosti definisanih osnivačkim aktima i usvojenim Programom rada Društva. Zaključci i interpretacije iznesene u ovom dokumentu su rezultati analize sprovedene od strane izrađivača dokumenta i ne impliciraju stavove Vlade Crne Gore i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, i lokalnih samouprava po pitanju dinamike i načina finansiranja realizacije projekata izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama, kao i po pitanju dinamike i načina finansiranja realizacije projekata izgradnje regionalnih deponija.

 

  • Analiza dinamike realizacije projekata izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama APRIL 2010.
  • Analiza dinamike realizacije projekata izgradnje regionalnih deponija komunalnog otpada APRIL 2010.
  • Analiza dinamike realizacije projekata izgradnje regionalnih deponija komunalnog otpada DECEMBAR 2009.
  • Analiza dinamike realizacije projekata izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama DECEMBAR 2009.

Ostali dokumenti: 

 

Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom ( 744KB)