Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Articles

PORTAL ANALITIKA: Četvrtak 13. MART 2014. GODINA

Pljevlja: Potpisan ugovor za izgradnju postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda

Opština Pljevlja

Opština Pljevlja i opštinsko preduzeće Vodovod i kanalizacija potpisali su ugovore sa kompanijama izvođačima radova u postupku izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog kolektora u ovom gradu, kao i sa preduzećem koje će obavljati nadzor nad radovima. Ukupna vrijednost tri potpisana ugovora je preko 7,5 miliona eura, saopšteno je iz Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine PROCON.

- Kompanija Aqualia Infrastructuras iz Španije biće projektant i izvođač radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Novac za realizaciju ovog projekta finasira se iz pretpristupnih fondova (IPA) 3,5 miliona eura i kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom 2,5 miliona eura.

 

Projekat obuhvata i upravljanje tokom prve godine rada postrojenja kapaciteta 28.000(ES)ekvivalent stanovnika.Puštanje u rad postrojenja planiranoje za 2017. godinu. Austrijsko preduzeće Strabag AG angažovano je za projekat izgradnje glavnog kolektora, vrijedan oko 1,05 miliona eura, što se finansira iz granta Infrastructure Project Facility 2008. Biće izgrađeno oko pet kilometara glavnog kolektora, a okončanje radova predviđeno je tokom 2015. Godine – navodi se u saopštenju.

Nadzor nad izvođenjam radova, kako se dalje ističe, obavljaće italijanska firma C&S Ingenieri Associati. Vrijednost ovog ugovora je 500.200 eura.

- Aktivnosti na rješavanju problema otpadnih voda u Pljevljima počele su 2007. godine, kada je Evropska investiciona banka finansirala izradu studije izvodljivosti za izgradnju sistema za upravljanje otpadnim vodama. S ciljem stvaranja preduslova za realizaciju projekta izrađena je projektna dokumentacija i stvrorene imovinsko-pravne i prostorno -planske pretpostavke – stoji u saopštenju.

Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine PROCON je u saradnji sa opstinom Pljevlja i nadležnim državnim institucijom Ministarstvom održivog razvoja i turizma realizovalaaktivnosti koje prositiču iz međunarodnih finansijskih aranžamana, a predstavljale su osnovnu pretpostavku za realizaciju projekta.