Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Articles

CDM: Četvrtak, 20 Februar, 2014. GODINE

BIJELO POLJE - Raspisan Javni poziv za izgradnju postrojenja za otpadne vode

Opština Bijelo Polje je u saradnji sa Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine PROCON raspisala javni poziv za izbor revidenta glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom gradu.  

Opština Bijelo Polje 

Procijenjena vrijednost ovog projekta je 540.000 eura, a tendersku dokumentaciju za ugovaranje revidenta i nadzora nad izvođenjem radova pripremio je PROCON u saradnji sa opštinom Bijelo Polje. 

Kako se navodi u saopštenju, poziv je dostupan na web sajtovima PROCON-a, Opštine Bijelo Polje i  Uprave za javne nabavke, kao i u Službenom listu EU.  

Rok za dostavljanje dokumentacije je 27. mart 2014. godine. 

“Projekat dio je I faze projekta Izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Bijelo Polje, vrijedne oko 18.5 miliona eura. U toku je i tender za projektovanje i izgradnju prve faze glavnog gradskog kolektora, a naredna faza je priprema tenderske dokumentacije i raspisivanje tendera za izbor projektanata i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”, navodi se u saopštenju.

Projekat se finansira iz bespovratnih sredstava pretpristupne pomoći Evropske unije IPA kao i od kredita Evropske investicione banke. 

Izvor: cdm.me