Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Articles

DAN: SRIJEDA, 27. APRIL 2016. GODINE

ZA KUPOVINU STANA PREKO PROJEKTA 1000+ PRIJAVILO SE 725 DOMAĆINSTAVA

 

STAMBENO PITANJE NEĆE RIJEŠITI 300 GRAĐANA


Stambeno pitanje preko projekta 1000+ moglo bi riješiti od 400 do 500 domaćinstava, od ukupno 725 prijavljenih. Prve vaučere sa maksimalnim iznosom kreditnog zaduženja, polovinom maja dobiće domaćinstva iz prioritetnih grupa, od kojih je primljeno 67 zahtjeva, a nakon njih i ostali aplikanti koji ispunjavaju uslove projekta. Ukoliko se potroši predviđeni iznos od 20 miliona eura, a i dalje bude domaćinstava koja ispunjavaju uslove, razgovaraćemo sa bankom za razvoj savjeta Evrope i komercijalnim bankama o obezbeđenju dodatnog novca - rekao je pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma i predsjednik projektnog odbora Marko Čanović na jučerašnoj konferenciji povodom završetka oglasa za građane.