Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Articles

VIJESTI.ME: SRIJEDA, 18.MAJ.2016. GODINE

U petak prvi vaučeri za Hiljadu plus


 

U grupi od 400 u prvoj fazi nalazi se 68 porodica iz prioritetnih grupa - samohrani roditelji i staratelji, lica sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja. 

Prve vaučere za kupovinu stanova sa subvencionisanim kreditima iz ovogodišnjeg projekta Hiljadu plus dobiće u petak 20. maja 68 porodica iz prioritetnih grupa, a preostalih 332 biće podijeljena 25. i 27. maja. Lista ovih prvih 400 korisnika danas je objavljena na sajtu projekta 1000plus.me. Većina njih je iz Podgorice - 372, iz Nikšića je 23 i pet iz Bijelog Polja. 

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović kazao je da će u ovoj provoj fazi biti podijeljeno 400 vaučera, a da je na listi čekanja 274 aplikanta koja ispunjavaju uslove. On je kazao da je 49 zahtjeva odbijeno jer nijesu ispunjavali uslove, dva podnosioca su povukla zahtjev a šest je promjenilo banku zbog čega su još u proceduri provjere kod nove banke. 

Direktorica implementacione jedinice Prokon, koja sprovodi projekat, Sanja Mugoša kazala je da su na osnovu budžeta projekta od 20 miliona kreditne sposobnosti koju su banke procjenile izračunale da novca ima za 400 zahtjeva. Lista tih 400 zahtjeva utvrđena je na osnovu vremena predaje zahtjeva. Ukoliko neko sa liste odustane ili ne iskoristi vaučer u roku od 60 dana, njih će mijenjati sljedeći na listi čekanja. 

Takođe, kako je objašnjeno ukoliko korisnici budu uzimali manje iznose kredita od predviđenih maksimuma u vaučeri, taj novac biće sljedećima na listi čekanja. 

U grupi od 400 u prvoj fazi nalazi se 68 porodica iz prioritetnih grupa - samohrani roditelji i staratelji, lica sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja. Preostali broj je podijeljen prema uslovima poziva - 40 odsto ili 132 zaposlenima u javnom sektoru, i po 30 odsto ili 100 vaučera mladim bračnim parovima i ostalima.

 Građani odmah nakon dobijanja vaučera mogu kod prijavljenih građevinskih kompanija izabrati stan i zaključiti predugovor, a zatim na osnovu njega kod banke ugovor o kreditu i zatim konačan kupoprodajni ugovor za stan. Svi učesnici projekta kod notara imaju popust od 50 odsto na cijenu za ovjeru ugovora, a Notarska komora nerednih dana objaviće spisak notara kod kojih se može iskoristiti taj popust.

Subvencionisana kamata izbnosi 3,99 odsto, odnosno za oko dva procentna poena je manja od sadašnje komercijalne kamate. Minimalno učešće građanina je pet osto, a rok otplate je do 20 godina.

Čanović je kazao da nastavljaju preliminarne pregovore sa partnerom u projektu Bankom Savjeta Evrope i komercijalnim bankama o obezbjeđivanju dodatnog nova ukoliko bude potrebno da bi svi aplikanti dobili vaučere. On očekuje da će zbog odustajanja, koji su se dešavali i u prethodnom projektu, kao i da će mnogi uzimati manje kredite od maksimuma biti novca i za većinu onih na listi čekanja.