Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

POSJETA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE CRNOJ GORI

U periodu 20. - 21. mart 2017. godine, predstavnici Evropske investicione banke su, u okviru redovne godišnje posjete Crnoj Gori, posjetili PROCON, kako bi ispratili napredak u implementaciji projekata koji se finansiraju sredstvima obezbijeđenim finansijskim ugovorom “Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori”, koji je potpisan između države Crne Gore i Evropske investicione banke, u iznosu od 57 miliona eura.

Izgradnja postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji Livade- obilazak gradilišta

Predstavnici Investitora, DOO Deponija, Izvođača radova, Nadzornog organa i PROCON-a obišli su 19. novembra 2015. gradilište na kome se gradi postrojenja za tretman procjednih voda deponije „Livade"" u Podgorici.

Podgorica - Crna Gora (23.11.2015)

FIDIC seminar u Baru

Od 03. do 05. oktobra  odražan je seminar na temu „FIDIC 1999 uslovi ugovaranja“. Predavanje je održao Lauri Isotalo, ekspert za javne nabavke koje je organizovala konsultantska kuća “Eptisa“. 

Bar - Crna Gora (03-05 oktobar 2104)

Potpisan Ugovor o rehabilitaciji i proširenju vodovodne mreže u Danilovgradu

Dana 19.09.2014. godine u Velikoj sali SO Danilovgrad svečano je potpisan Ugovor za nabavku i ugradnju SCADA, odnosno automatizaciju nadzora i upravljanja radom objekata u vodovodnoj mreži u opštini Danilovgrad.

Danilovgrad - Crna Gora (19.09.2014)

Vodič za međunarodne ugovore sa posebnim osvrtom na FIDIC Žuta i Crvena knjiga

Žabljak - Crna Gora (04 – 06. Jul 2014 godine)

Posjeta Evropske Investicione Banke Crnoj Gori

U periodu od 11 do 13 juna 2014. godine u okviru redovne godišnje mislije predstavnici EIB-a obišli su nekoliko crnogorskih opština u kojima se realizuju projekti koji se finansiraju iz kreditnih aranžmana Banke.

Podgorica, Nikšić, Andrijevica, Rožaje, Kolašin - Crna Gora (11-13.06.2014)

Potpisivanje ugovora u Pljevljima

Opština Pljevlja i opštinsko preduzeće Vodovod i kanalizacija potpisali su ugovore sa kompanijama izvođačima radova u postupku izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog kolektora u ovom gradu, kao i sa preduzećem koje će obavljati nadzor nad radovima.

Pljevlja - Crna Gora (13.03.2014)

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić - Radovi

Opština Nikšić - Radovi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (23.01.2014)