Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Informacije o regionalnom stambenom projektu

 

Regionalni stambeni program je cilj regionalne inicijative, koji je sastavni dio ‘’ Sarajevskog procesa o izbjeglicama i raseljenim licima’’ koji je otpočeo 2005. godine. Cilj Regionalnog stambenog programa (RSP) je da sveobuhvatno doprinese okončanju dugotrajne situacije u vezi sa raseljenima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, kroz pružanje trajnih i održivih stambenih rješenja uz puno poštovanje prava izbjeglica i interno raseljenih lica. 

Na Donatorskoj konferenciji za Regionalni stambeni program, koja je održana u Sarajevu 24. aprila 2012. godine, predstavljen je pomenuti program čija je ukupna vrijednost procijenjena na oko 584 miliona eura, od čega predviđeni doprinos partnerskih zemalja iznosi cirka 84 miliona eura. Od ukupno potraživanim 584 miliona eura, sakupljeno je 260.505.000 eura za implementaciju programa. Najavljeno je da  će  preostali  iznos  biti  obezbjeđivan paralelno  tokom  primjene  programa, zavisno od raspoloživosti budžeta i  efikasnosti u implementaciji. U slučaju da novac ne bude prikupljen  u  cijelosti,  biće  omogućeno  kreditno  zaduživanje  kod  Banke  za  razvoj  savjeta Evrope. 

Nakon  Donatorske  konferencije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je odredilo Nacionalnu implementacionu jedinicu i donijelo Akcioni plan, koji uključuje aktivnosti svih resursa koji su uključeni u Regionalni stambeni projekat. 

Kada je riječ o Crnoj Gori, Regionalni stambeni program procjenjuje da ima oko 1.177 ugroženih domaćinstava koji nemaju trajno stambeno rešenje.

 

Kroz navedeni program predviđena je:

 • gradnja 907 stambenih jedinica;
 • isporuka gradjevinskog materijala za 120 stambenih jedinica;
 • gradnja 60 montažnih kuća;
 • 90 smještajnih jedinica u Domu starih, Pljevlja. 

Računa se da sredstva potrebna za zadovoljavanje potreba ovih 1.177 domaćinstava iznose aproksimativno 29 miliona eura (84% iz donatorski sredstava i 16% iz nacionalnih sredstava) 

 

Takodje,  preduzet  je  niz  aktivnosti  u  saradnji  sa  Zajednicom  opština  u  cilju  ispunjavanja polaznih uslova za učešće u Regionalnom stambenom projekta, s tim u vezi:

 • Opština Pljevlja je u cilju ispunjavanja obaveza u okviru Regionalnog stambenog projekta opredijelila  lokaciju  za  izgradnju  Doma za  stara lica površine  2 448.00m² na  kome je planirana gradnja objekta 517m²;
 • Opština  Nikšić je opredijelila zemljište za izgradnju objekta kolektivnog  stanovanja  sa pratećim sadržajima za potrebe realizacije Regionalniog stambenog projekta.  Učešće opštine  Nikšić  u  ovom  projektu  je  5 000,00m²;
 • Opština  Berane u  okviru  Regionalnog  stambenog  projekta je opredijelila  lokaciju  po važećem Generalnom urbanističkom planu. Nacionalni stambeni program je uvršten  za  sljedeću  sjednicu lokalnog parlamenta;
 • Opština Herceg Novi je opredijelila 15 000m² zemljišta za Nacionalni stambeni program;
 • Glavni grad Podgorica  je u skladu sa planiranim IPA projektom, u cilju zatvaranja Kampa Konik odredio da se zona A i dio zone B u ukupnoj površini od oko 130.000m² jedinstveno planski  razradi.

Crna Gora je u okviru Regionalnog stambenog programa u martu 2013. godine, kandidovala „Pilot Projekat- Nikšić“ izgradnja 62 stambene jedinice, čija Ukupna vrijednost iznosi 2.780.000.00 eura, sredstva granta 1.980.000.00 eura.

Skupština donatora je 11. oktobra 2013. godine, odobrila „Projekat Kamp Konik“ kojim je predviđena gradnja 120 stambenih jedinica. Ukupna vrijednost ovog projekta je 7.374.135. 00 eura, sredsva granta 5. 993.785.00 eura, kao i „Projekat izgradnje Doma za stare“ u Pljevljima, čija ukupna vrijednost iznosi 2.612.407.00 eura od čega su donatorska sredstva 2.078.278.00 eura

Jedinica za implementaciju DOO "Project Consulting" PROCON radi na rješavanju administrativnih pitanja kako bi se stvorili uslovi za implementaciju projekta u dijelu koji se odnosi na postupak javnih nabavki. 

 

Potpisani ugovori o realizaciji projektnih aktivnosti: 

 1. Okvirni finansijski sporazum zaključen između Vlade Crne Gore (MF) i Banke razvoja savjeta Evrope (CEB)  za Regionalno stambeni program potpisan je 05. novembra 2013.godine;
 2. Ugovor o pružanju usluga između Ministarstva rada i socijalnog staranja i PROCON-a za implementaciju Regionalno stambenog programa potpisan je 30. jula 2013.godine;
 3. Sporazumi o implementaciji projekta su potpisani sa lokalnim samoupravama. Shodno članu 12 stav 1 Zakona o socijalnom stanovanju (“SL. list Crne Gore”, broj 35/13 od 23. jula 2013.), lokalne samouprave su vlasnici novosagrađenih objekata i upravljaju istim;
 4. Glavni Sporazum o Grantu je potpisan izmeu Ministarstva rada i socijalnog staranja I Razvojne banke Savjeta Evrope.