Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Shodno zaključcima Vlade Crne Gore donijetim na sjednici  19 janura 2012. godine, usvojen je  Prijedlog prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija je realizacija predviđena za 2012. godinu. U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i jedinicama lokalne samouprave, „Procon“ doo će nastaviti svoje aktivnosti na realizaciji projekata u skladu sa definisanim prioritetima. 

 

PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA U OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIJA REALIZACIJA SE PREDVIĐA U 2012. GODINI ( 456.9 KB)

PREGLED STATUSA PROJEKATA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - Jun, 2011 ( 291KB)

PREGLED STATUSA PROJEKATA U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI - Mart, 2010 ( 1.17MB)

PREGLED TEKUĆIH I PLANIRANIH PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Maj, 2009 ( 693KB)