Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Međunarodna saradnja

Sektori otpada i otpadnih voda predstavljaju jedan od najvećih izazova za Crnu Goru na putu ispunjenja evropskih standarda u oblasti zaštite  životne sredine. Prepoznavši ove sektore kao jedne od  najkritičnijih za dalji ekonomski prosperitet Crne Gore, Vlada Crne Gore poseban fokus stavlja na razvoj adekvatne infrastrukture u oblasti upravljanja čvrstim otpadom i otpadnim vodama.

Kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata u oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, PROCON je, prije svega, prepoznat kroz angažovanje na implementaciji projekata koji se finansiraju kroz kreditne aranžmane sa relevantnim međunarodnim institucijama, i to:

  • Kreditni aranžman između države Crne Gore i Evropske investicione banke u iznosu od 57 mil. €., namijenjen za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja i otpadnih voda u sljedećim opštinama: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Prijestonica Cetinje, Kotor, Herceg Novi, Tivat,  Kolašin, Nikšić,  Pljevlja, Rožaje i Ulcinj; 
  • Kreditni aranžman između države Crne Gore i Evropske investicione banke u iznosu od 27 mil. €, namijenjen za rješavanje pitanja upravljanja čvrstim otpadom u Crnoj Gori; 
  • Kreditni aranžman između države Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od od 5.3 mil. € , namijenjen za rješavanje pitanja upravljanja otpadnim vodama i vodosnabdijevanja opštine Danilovgrad. 

 

Projekat “Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori“ se sastoji od prioritetnih investicionih šema u crnogorskim opštinama za tretiranje opštinskih otpadnih voda, kao i od šema za vodosnabdijevanje na cijeloj teritoriji Crne Gore. 

Cilj projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori” je razvoj integrisanog i održivog upravljanja  čvrstim otpadom, u skladu sa standardima Evropske Unije, uključujući izgradnju novih sanitarnih deponija i postrojenja za reciklažu i kompostiranje u Crnoj Gori.  

Projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, poboljšanje kanalizacione mreže i vodosnabdijevanja u opštini Danilovgrad ima za cilj da   se unaprijedi stanje u oblasti prečišćavanja voda i vodosnabdijevanja na području opštine Danilovgrad kroz izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće infrastrukture.  

Pored navedenih kreditnih aranžmana, PROCON, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, priprema zahtijeve za grantove (Opise projekata) sa kojima aplicira za bespovratna sredstva koja su Crnoj Gori stavljena na raspolaganje kroz IPA komponentu „Podrška tranziciji i jačanju institucija“ i Investicioni okvir Zapadnog Balkan (WBIF).