Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Saradnja kroz Instrument za pretpristupnu podršku

Osim kreditnih aranžmana dogovorenih sa međunarodnim finansijskim institucijama, Crna Gora nastoji da što veći udio u finansijskoj konstrukciji projekta čine bespovratna sredstva tj. grantovi, koje, uglavnom, obezbjeđuje kroz Instrument za pretpristupnu podršku (IPA).

Instrument za pretpristupnu podršku (Instrument for Preaccession Assistance – IPA) je uspostavljen Uredbom o osnivanju Instrumenta za pretpristupnu podršku Evropskog savjeta br. 1085/2006, od 17. jula 2006. godine, čime su svi prethodni pretrpristupni instrumenti finansijske podrške (CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD) zamijenjeni jednim instrumentom.

IPA je namijenjena zemljama sa statusom kandidata/potencijalnog kandidata i sprovodi se kroz pet komponenti: 

 1. Podrška procesu tranzicije i izgradnja institucija;
 2. Prekogranična saradnja;
 3. Regionalni razvoj;
 4. Razvoj ljudskih resursa i
 5. Ruralni razvoj. 

Do trenutka sticanja statusa kandidata, Crna Gora je imala na raspolaganju sredstva iz prve dvije IPA  komponente. Sticanjem statusa kandidata u novembru 2010.godine, Crna Gora je dobila mogućnost korišćenja sredstava iz preostale tri IPA komponente. Samo sticanje statusa kandidata ne povlači za sobom automatski korišćenje sredstava za komponente III, IV i V, već je neophodno prethodno dobijanje akreditacije za Decentralizovani implementacioni sistem (DIS), za svaku komponentu ponaosob. 

U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, PROCON je u prethodne tri godine intezivno radio na pripremi zahtijeva za grantove (Opise projekata), u cilju obezbijeđivanja sredstava koja su Crnoj Gori stavljena na raspolaganje kroz IPA komponentu „Podrška tranziciji i jačanju institucija”, I to:

 • IPA 2008 nacionalni program: obezbijeđena bespovratna sredstva u iznosu od 1 mil. €  za realizaciju TWINNING projekta „Podrška sektoru životne sredine”, u okviru kojeg se jedna komponenta odnosi na  aktivnosti PROCON-a, i to:  
 1. Jačanje kapaciteta PROCON-a;

 2. Sagledavanje usklađenosti postojeće projektne dokumentacije sa zahtijevima i kriterijumima Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija;

 3. Izrada tenderske dokumentacije za devet projekata iz oblasti otpadnih voda i  vodosnabdijevanja;

 4. Izrada projektnog zadatka za kreiranje softvera za praćenje realizacije projekata.

   

 • IPA 2008 nacionalni program: obezbijeđena bespovratna sredstva u iznosu od 3.5 mil € za realizaciju projekta  “Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Nikšić”;    
 • IPA 2009 nacionalni program: obezbijjeđena bespovratna sredstva u iznosu od 4.8 mil. € za realizaciju projekta ”Jačanje kapaciteta u oblasti zaštite prirode i upravljanje komunalnim otpadom u sjevernim opštinama Crne Gore”. Sredstva su namijenjena za nabavku vozila i opreme za javna komunalna preduzeća za potrebe 14 crnogorskih opština u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore, kao i za podršku pri izradi nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2017;  
 • IPA 2010 nacionalni program: obezbijeđena bespovratna sredstva u iznosu od 3.5 mil. € za realizaciju projekta “Nadogradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja. Sredstva su namijenjena izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima.  
 • IPA 2011 nacionalni program: obezbijeđena bespovratna sredstva za realizaciju projekta  “Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje”. Sredstva su namijenjena zaizgradnju kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje ( 3.6 mil.€) i izgradnju kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje ( 3.2 mil. €).

U martu 2012.godine, potpisan je Finansijski sporazum za IPA 2011 nacionalni program između Evropske Komisije i Vlade Crne Gore.