Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Program za pripremu projekata

Svaki godišnji IPA nacionalni program sadrži određeni iznos koji je namijenjen za pripremu projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, idejni projekat,studija procjene uticaja na životnu sredinu).

PPF projekta aplikacija – izrada idejnog projekta za izgradnju PPOV u opštini Plav

U martu 2011.godine, PROCON je, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, pripremio PPF projektnu aplikaciju za  izradu idejnog projekta za izgradnju PPOV u opštini Plav, koji je odobren od strane Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori. U februaru 2011.godine, Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori izabrala je ugovorila “Agreco” iz Brisela za izrađivača idejnog projekta.

  

PPF projekta aplikacija – izrada idejnog projekta za izgradnju PPOV u opštini Berane 

PROCON je, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, pripremio PPF projektnu aplikaciju za  izradu idejnog projekta za izgradnju PPOV u opštini Plav. U  septembru 2011.godine, Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori ugovorila je kompaniju “Agreco” iz Brisela za izrađivača idejnog projekta.

 

PPF projekta aplikacija – izrada studije izvodljivosti za unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje  

U okviru Programa za pripremu  projekata (PPF 2011), obezbijeđena su sredstva za Izradu studije izvodljivosti za unaprijeđenja sistema za tretman otpadnih voda u Prijestonici Cetinje. U 2.kvartalu 2012.godine, Delegacija Evropske Komisije u Crnoj Gori ugovorila je konsultantsku kompaniju „SAFEGE“ za izradu Studije izvodljivosti. Prvi nacrt Studije izvodljivosti pripremljen je od strane ugovorenog konsultanta u junu 2012.godine.