Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

IPA 2008

 

Naziv projektaIPA 2008 - PROJEKAT

 

PROCON je, u saradnji sa Ministarstvom turizma i zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine, pripremio prijedlog projekta (project fish) "Podrška sektoru životne sredine" u vrijednosti od 1.000.000,00 € koji je odobren od strane Evropske komisije i sa čijom implementacijom je planirano da se otpočne u septembru 2010.god. Navedeni projekat će se finansirati iz sredstava IPA 2008 kao TWINING projekat. Tenderska procedura za prijavu twinning partnera okončana je 11.02.2009 i u postupku izbora prihvaćena je ponuda Vlade Italije. 

- Radni plan Twinning projekta - IPA 2008