Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Čvrsti otpad

U dijelu upravljanja čvrstim otpadom, obuhvaćeni su projekti izgradnje regionalnih centara za upravljanje otpadom u opštinama Nikšić i Pljevlja, izgradnja uređaja za prečiščavanje procjednih voda na deponiji ''Livade’’ u Podgorici, projekti sanacije nesanitarnih odlagališta ‘’Vrtijeljka’’ u Prijestonici Cetinje i ‘’Ćafe’’ u opštini ‘’Bar’’, kao i izgradnja transfer stanica za područja koja gravitiraju buduće izgrađenim regionalnim centarima za upravljanje otpadom. 

Prikazani su samo oni projekti za čiju realizaciju se planira izdvajanje sredstava iz potpisanog finansijskog ugovora države Crne Gore i Evropske investicione banke (finansijski ugovor „Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori“), kao i za čiju implementaciju su dijelom obezbijeđena sredstva kroz EK programe podrške (IPA, IPF tehnička pomoć), odnosno za čije praćenje realizacije je angažovan PROCON.

Navedeni projekti definisani su Strateškim Master planom za upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Crne Gore (2005).

 

Pripremila: Ana Pajević Tošić, Program menadžer