Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i poboljšanje kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad

Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i poboljšanje kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad 

Korisnik projekta: JKZP Javno komunalno zanatsko preduzeće-Danilovrad; 

Ukupna vrijednost investicije: 5,350,000€ 

Ukupan period realizacije: Approx. 40 mjeseca (24 mjeseca za pripremu tehničke dokumentacije + 16 mjeseca izgradnja) 

Postojeći kanalizacioni sistem u opštini Danilovgrad se sastoji od 3 manja zahvata sa ukupnom dužinom cjevovoda od 3,171 m. Oko 40 % stanovništva opštine Danilovgrad, aproksimativno 2 000 stanovnika su povezani na postojeću kanalizacionu mrežu. Prikupljena otpadna voda se bez prethodnog tretmana, pod gravitacionim tokom direktno ispušta u rijeku Zetu. 

Preostali dio grada i sva ruralna naselja opštine Danilovgrad se oslanjaju uglavnom na individualna rješenja, kao sto su septičke jame, koje predstavljaju potencijalni rizik zagađenja zemljišta i podzemnih voda. Ukupna dužina kanalizacionog sistema iznosi 3,171 m od čega je 2,029.5 m kanalizacionih cijevi izrađeno od azbesnog cementa i 1,141.5 m od PVC. Vodosnadbijevanjem i kanalizacionom mrežom upravlja JKZP Danilovgrad.

Između države Crne Gore i Evropske Banke za Rekonstrukciju i razvoj potpisan je ugovor o finansiranju projekta u iznosu od € 5.350.000. Obezbijedjeđena je tehnička podrška u vidu granta u iznosu od 375.000 € Implementacionoj jedini projekta, za pripremu tenderske dokumentacije kao i nadzor nad izvođenjem radova, na tenderu za izbor konsultanta izvršena je evaluacija i izabran je prvorangirani ponuđač “VHS”-Brno. Takođe angažovan je consultant “Sachen Waseer” u vidu granta tehničke podrške za program unapređenja finansijskog i operativnog učinka JKZP Danilovgrad u iznosu od 200.000 €.

Prijedlog projekta je:

  1. Poboljšanje kanlizacionog sistema, uključujući (I) izgradnju oko 30 km kanalizacione mreže u prigradskim naseljima, (II) ugradnju 5 crpnih stanica, i (III) izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kapacitetom od 6.000 PE,
  2. Poboljšanje sistema za vodosnadbijevanje, uključujući (I) izgradnju novog vodovoda "Filendar-Branelovica-Velja Paprat" od 2,3 km u dužinu, zamijeniti i proširili 40 godina stare vodovodne cijevi za 1.000 domaćinstava, (II) modernizacija vodne crpne stanice i (III) zamjena azbest cijevi.

Kao što je izvijestio JKZP, pored gore navedenih projekata, sljedeći projekti se planiraju finansirati iz kredita:

  • Vodovodne cijevi od naselja Oraška Jama do naselja Zagarač;
  • Novi kontrolni sitem za pumpne stanice i rezervoare.

Usvojena je prostorno planska dokumentacija za lokaciju „Landže“ na kojoj je predviđena izgradnja PPOV. Zemljište je zvanično u vlasništvu opštine.

Izrađena je Studija ekološkog i socijalnog uticaja i tehnička i ekonomska analiza od strane „Deconta“ u junu 2010. (zahtijevana i finansirana od srtane EBRD kao studija opravdanosti)

Izrađen je Generalni projekat za izgradnju PPOV, od strane „Energoproject Hidroinženjering” u februaru 2008. (U skladu sa starim zakonom o izgradnji objekata)

Izrađen je glavni pojekat za vodovodnu mrežu, od strane „Indel inženjering“, u novembru 2010.god.

Izrađen je glavni projekat za izgradnju fekalne kanalizacije u pojasu rekonstrukcije magistralnog puta M18 dionica raskrsnica >> Bralenovica-Petlja<>Europetrol<< Danilovgrad, u novembru 2010. god. 

Izrađena je projektna aplikacija prenamjene tehničke podrške iz sredstava IPF-TA 2009 sa izrade studije opravdanosti na izradu idejnog projekta za izgradnju PPOV. Planirano je da potreban tehnički dokument bude pripremljen od strane konsultantske firme ‘’WYG Interational’’ (WBIF).

Pripremio: Stojan Vuletić, Program menadžer