Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Otpadne vode

U 2008. godini, potpisan je Memorandum o finansiranju projekata na teritoriji Crne Gore između Vlade Crne Gore i EIB-a, kojim je dogovoren dugoročni okvirni kredit u iznosu od 57 miliona EUR za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja.

U okviru dugoročnog okvirnog kredita za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja, Vlada Crne Gore i EIB su 2008. godine potpisali finansijski ugovor u iznosu od 5 miliona EUR za projekat “Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda - B“.

U okviru istog dugoročnog kredita, Vlada Crne Gore i EIB su 2010. Godine, potpisali finansijski ugovor u iznosu od 16.5 miliona EUR za projekat “Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda - C“.

Projekat “Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda“ se sastoji od prioritetnih investicionih šema u crnogorskim opštinama za tretiranje opštinskih otpadnih voda, kao i od šema za vodosnabdijevanje na cijeloj teritoriji Crne Gore.

U cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za realizaciju projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, poboljšanje kanalizacione mreže i vodosnabdijevanja u opštini Danilovgrad”, država Crna Gora potpisala je 2010.godine Finansijski ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za projekat „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ u iznosu od 5.350.000 EUR.

Odobrena bespovratna podrška:

 • IPA 2008 "Unaprjeđenje infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine“: 3.500.000 €
 • IPA 2009 „Podrška sektoru životne sredine“: 1.000.000 €
 • IPA 2010 „Poboljšanje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja”: 3.500.000 €
 • IPA 2011 “ Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u Bijelom Polju i Cetinju” : 6.800.000 € 
 • IPF MW 2008: 5.000.000 €
 • IPF TA 2009: 750.000 €
 • Grant Republike Češke: 359.680 €

U okviru IPA 2008 projekta „Unaprijeđenje infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine“, 3.500.000 EUR je opredijeljeno za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Nikšić.

U okviru IPA 2009 projekta „Podrška sektoru životne sredine“, namjenjenom za jačanje kapaciteta MORiT-a u dijelu koji se tiče normativnih aktivnosti na usaglašavanju propisa iz oblasti zaštite životne sredine sa EU standardima; jačanju kadrovskih i tehničkih kapaciteta AZŽS, obezbijeđena je i stručna podrška Procon-u, i to:

 1. U pripremi tenderske dokumentacije za potrebe realizacije projekata u oblasti otpadnih voda u opštinama: Berane, Bijelo Polje, Plav, Pljevlja, Ulcinj, Kolašin, Rožaje i Prijestonici Cetinje, kao i izrada tenderske dokumentacije za realizaciju projekta u oblasti vodosnabdijevanja u opštini Rožaje, 
 2. sagledavanju usklađenosti postojeće projektne dokumentacije za gore navedene projekte sa zahtijevima i kriterijumima EK i međunarodnih finansijskih institucija.

U okviru IPA 2010 projekta "Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima", sredstva u iznosu od 3.500.000 EUR opredijeljena su za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u opštini Pljevlja. Ugovor o grantu za pomenuti IPA projekat se očekuje da bude potpisan između Crne Gore i Evropske investicione banke u 2012. godini. 

U martu 2012.godine potpisan Finansijski ugovor za IPA 2011 nacionalnu komponentu između EK i Vlade Crne Gore.

U okviru IPA 2011 projekta “Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje”, sredstva u iznosu od 6.800.000 € opredijeljena su za izgradnju glavnih kolektora i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje. 

Kroz Program podrške infrastrukturnim projektima „Prozor opština”, odborena su sredstva u iznosu od 5 miliona EUR, za realizaciju projekata izgradnje sistema za tretman otpadnih voda u opštinama: Bijelo Polje, Pljevlja, Plav, Ulcinj i Prijestonici Cetinje. Sredstva su, u julu 2010. godine, od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, opredijeljena za izgradnju glavnih kolektora i kanalizacionih mreža na sljedeći način: 1.5 miliona EUR za opštinu Pljevlja, 1 milion EUR za Prijestonicu Cetinje, 1.8 miliona EUR za opštinu Bijelo Polje, 0.7 miliona EUR za opštinu Plav.

Obzirom da je projektnim aplikacijama pripremljenim u okviru IPA 2011 nacionalnog programa planiran iznos od 6.8 miliona EUR za izgradnju glavnih kolektora i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje, Ministarstvu održivog razvoja i turizma je upućen dopis u kojem je naglašena neophodnost donošenja Odluke o raspodjeli IPF MW granta, na način da sredstva budu opredijeljena za izgradnju PPOV u opštini Bijelo Polje i Prijestonici Cetinje, kao i za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela gora i Donja bratica u opštini Ulcinj.

MORIT je dopisom od 26.07.2011. godine, dostavljenom EIB-u, predvidio raspodjelu IPF MW 2008 grant na sljedeći način: za izgradnju PPOV u Prijestonici Cetinje opredijeljeno je 0.9 miliona EUR, za izgradnju PPOV u opštini Bijelo Polje opredijeljeno je 1.7 miliona EUR, za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Pljevlja opredijeljeno je 1.4 miliona EUR, za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Plav opredijeljeno je 0.7 miliona EUR i za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Ulcinj (naselja Kodra, Totoši, Bijela gora i Donja bratica) opredijeljeno je 0.3 miliona EUR.

U okviru Programa podrške infrastrukturnim projektima „Tehnička podrška” (izrada projektne dokumentacije ), odobrena su sredstva u iznosu od 750.000 EUR za sljedeće aktivnosti:

 • Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Berane u iznosu od 150.000 EUR;
 • Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Kolašin u iznosu od 200.000 EUR;
 • Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad u iznosu od 200.000 EUR (u postupku je proces prenamjene sredstava na izradu Idejnog projekata i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda u opštini Danilovgrad);
 • Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Rožaje u iznosu od 200.000 EUR.

U saradnji sa Republikom Češkom, obezbijeđena je tehnička podrška za izradu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova za potrebe izgradnje PPOV, kanalizacione mreže i sistema za snabdijevanje vodom u iznosu od 359.680 €.

Pripremio: Stojan Vuletić, Program menadžer