Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacione mreže u Opštini Nikšić

Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacione mreže u opštini Nikšić  

Investitor: Opština Nikšić  

Korisnik projekta: JP Vodovod i kanalizacija - Nikšić  

Ukupna vrijednost investicije: 20 M€ 

OPIS PROJEKTA

Opština Nikšić broji oko 75.000 stanovnika, dok u  urbanom dijelu opštine živi 58.000 stanovnika. Cilj projekta jeste projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na lokaciji ”Studenci”, kao i rekonstrukcija jednog dijela i proširenje postojeće kanalizacione mreže u gradskom području opštine Nikšić kako bi se unaprijedio postojeći sistem upravljanja otpadnim vodama i time smanjenjio negativni uticaj zagađenja na rijeku Zetu, odnosno Skadarsko jezero. Kapacitet postrojenja projektovan je za 103.000 ES.

Realizacija segmenta projekta rekonstrukcije i proširenja kanalizacione mreže je predviđena u dvije faze. Faza I obuhvatila je proširenje kolektora u gradskom centru u dužini 11,8 km i izgradnju priključnih vodova u dužini od 11,5 km, dok je za II fazu predviđena izgradnja kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca za čiju realizaciju je potrebno obezbijediti finansijska sredstva.

Za potrebe izgradnje postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić na lokaciji „Studenci“, usvojena je prostorno – planska dokumentacija, dok je zemljište na lokaciji „Studenci“, na kojem je predviđena izgradnja PPOV je u vlasništvu opštine Nikšić.

 

U cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta izrađena neophodna tehnička dokumentacija, i to:

  • “Studija izvodljivosti za projekat otpadnih voda u Nikšiću” izrađena je od strane Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi” – Beograd, 2006. godine, a revidovana od strane konsultantske kuće „Eptisa“, angažovane kroz projekat ’’Podrška sektoru životne sredine“ koji je finansiran od strane Evropske Unije, u 2008. godini.
  • Idejni projekat centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Nikšić, izrađen je od strane konsultantske kuće “Typsa Tecnoma” – Španija, 2010. godine, i isti je revidovan od strane Instituta za razvoj i istraživanje  u oblasti zaštite na radu - Podgorica, u martu 2010. godine.
  • „Elaborat procjene uticaja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić“ izrađen je od strane Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi” – Beograd, 2009. godine.
  • Glavni projekat za „Rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže u Opštini Nikšić“ od strane ugovorenog obrađivača i izvođača radova kog je ugovorila DEU „Alpina bau“ – Austrija je završen 2011.god. i isti je revidovan od strane konsultantske kuće “Typsa-Techoma” – Španija u septembru 2011. godine.
  • Glavni projektat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u gradu Nikšiću i rekonstrukciji tunela sa dolaznom kanalizacionom mrežom izrađen je, po modelu FIDIC, yellow book (“design & build”) od strane konzorcijuma Aqualia/Hidroterm, a revidovan 2012. godine.

 

Nakon sprovedenih tenderskih procedura, u skladu sa međunarodnim pravilima, Opština Nikšić je potpisala ugovor za izvođenje radova sa konzorcijumom “Aqualia/Hidroterm” iz Španije, u 2011. godini, kao i konsultantom “Typsa Tecnoma”, 2009. godine, koji je bio zadužen za pripremu idejnog projekta za PPOV, pripremu tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova za izgradnju PPOV, reviziju glavnog projekta za rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže i nadzor na izgradnji PPOV i kanalizacione mreže. 

Segment projekta koji se donosi na izgradnju I faze kanalizacione mreže, odnosno rekonstrukciju jednog dijela i proširenje postojeće kanalizacione mreže u gradskom području završen je 2013. godine. Ovaj segment je implementirala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a finansiran je sredstvima iz fonda IPA 2008 odobrenim od strane Evropske Komisije.

Projekat izgradnje PPOV kapaciteta 103.000 ES se finansira iz sredstava finanijskog ugovora „Montenegro Water and Sanitation“ zaključenog između države Crne Gore i Evropske investicione banke 2012 i sredstava lokalnog budžeta.

Građevinski radovi na postrojenju su završeni. Postrojenje je pušteno u probni rad 2016. godine, a u toku su funkcionalni testovi.

Pripremila: Azra Balota, Projekt koordinator

PREZENTACIJA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OPŠTINI NIKŠIĆ