Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Plavu i Gusinju

Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Plavu i Gusinju 

Investitor: Opština Plav 

Korisnik projekta: JP ’’Vodovod i kanalizacije’’ Plav 

Ukupna vrijednost investicije: 10.915.755 €

Ukupan period realizacije: Approx. 48 mjeseci (24 mjeseca za pripremu tehničke dokumentacije + 24 mjeseca izgradnja)

 

Opština Plav broji 13.108 stanovnika i pokriva površinu od 486 km2. Gusinje je gradsko naselje u opštini Plav, i broji oko 3.600 stanovnika. Trenutno se otpadne vode bez prethodnog tretmana ispuštaju u rijeke Lim, Vruju i Grnčar. Prema Strateškom master planu za upravljanje otpadnim vodama, usvojenim 2005. godine, predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Plav i naselje Gusinje. Studijom izvodljivosti predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji „Pjeskovi“, u vlasništvu Javnog preduzeća za komunalne i stambene djelatnosti. Prema Studiji izvodljivosti ukupno opterećenje budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je 18.000 ES, s tim što bi se sastojalo iz dvije linije od po 9.000 ES. 

Prema Studiji izvodljivosti, izgradnjom kanalizacione mreže, tj. sjevernim i južnim kolektorima, prikupljaće se otpadna voda iz naselja: Gusinje, Dosuđe, Martinovići, Brezojevice, Kruševo, Višnjevo, Vojno selo i kolektor „Jezero“ u Plavu. Za kompletnu mrežu usvojeno je 11 crpnih stanica šahtnog tipa od prefabrikovanih elementa na trasi sjevernog i južnog kraka. Za seoska naselja koja nisu obuhvaćena kolektorima za centralna postrojenja, predviđena je izgradnja 9 paketnih jedinica. Ukupna dužina fekalne kanalizacione mreže, prema Studiji izvodljivosti, iznosi 35.920 m, atmosferske kanalizacione mreže 2.800 m i dužina kolektora za izgradnju paketnih jedinica iznosi 5.150 m.

Osnovna svrha projekta i glavni razlog za pokretanje investicije u sistem za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav je zaštita Plavskog jezera. 

Strateškim master planom za upravljanje otpadnim vodama u centalnom i sjevernom regionu Crne Gore, opština Plav se klasifikuje u grupu opština sa niskim prioritetom investicija.

Za finansiranje projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže, predviđena je upotreba sredstava iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom i bespovratnih sredstava koja su obezbijeđena iz fonda za predpristupnu podršku IPA i fonda IPF MW.

Pripremio: Stojan Vuletić, Program menadžer

Prateća dokumentacija 

  • Studija opravdanosti
    • Studija izvodljivosti za izgradnju sistema za upravljanje otpadnim vodama
  • Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu
    • Projektni zadatak za izradu EIA
  • Analiza dinamike implementacije projekta
    • Plan implementacije i nabavki za izgradnju sistema za upravljanje otpadnim vodama