Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Ulcinju

Naziv projekta: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Ulcinju 

Investitor: Opština Ulcinj 

Korisnik projekta: JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj 

Ukupna vrijednost investicije39.280.178 € 

Ukupan period realizacije: Approx. 40 mjeseci (24 mjeseci za pripremu tehničke dokumentacije + 16 mjeseci izgradnja)

  

U cilju rješavanja problema kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštini Ulcinj, 2006. godine urađena je Studija „Vodosnabdijevanje i odlaganje otpadnih voda Crnogorsko primorje - III“ od strane konzorcijuma „KOCKS“ iz Njemačke i „IK Konsalting i projektovanje“ iz Srbije, u kome su analizirane različite varijante mogućnosti riješavanja otpadnih voda na teritoriji primorskih opština – Herceg Novi, Tivat, Kotor, Bar, Ulcinj i prijestonice Cetinje. Studija obuhvata pitanja izgradnje kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. U odnosu na kanalizacionu mrežu razrađena je izgradnja tri kraka glavnog cijevovoda koja otpadne vode kanališu u jedno centralizovano PPOV. Ukupna vrijednost investicije izgradnje glavnog cijevovoda i kanalizacione mreže predviđena je u aproksimativnom iznosu od 12.000.000 €. 

Studija opravdanosti za PPOV izrađena je u maju 2009. godine od strane angažovanog konsultanta „IK Consulting” – Beograd. Studijom je izrađena tehničko ekonomska analiza projekta za centralizovano postojenje na lokaciji ‘’Ulcinjsko Polje’’, kojom se podrazumjeva ispuštanje prečišćenih voda u Port Milenu. S ozirom da planirana lokacija nije detaljno razrađena prostorno planskom dokumentacijom, kapitalnim budžetom Crne Gore za 2010. godinu opredjeljena su sredstva za izradu Lokane studije lokacije. Predmetno zemljište je u potpunosti privatna svojina i neophodno je izvršiti eksproprijaciju zemljišta za izgradnju budućeg postrojenja.

EIA izrađen je tokom 2009. godine od strane „MEDIX“ – Podgorica. Komisija za ocijenu elaborata je u oktobru 2009. godine dala pozitivno mišljenje na EIA na osnovu kojeg je data saglasnost od strane nadležnog ministarstva.
Prema Direktivi EU, ispuštanje tretirane otpadne vode u osjetljivo područje zahtjeva prečišćavanje otpadnih voda koje obuhvata primarni, sekundarni i tercijarni tretman. U skladu sa navedenim, Studijom opravdanosti razmatrana je izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda sa tercijalnim sistemom prečišćavanja. 

Studija izvodljivosti sa idejnim rješenjem za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica, a koja gravitiraju potoku Bratica i području Port Milena, izrađena je od strane konsultantske kuće „IK Konsalting“ iz Beograda. 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je finansiralo izradu analize dokumentacije koja se odnosi na područje Port Milena, u cilju objedinjavanja i analiziranja dokumentacije koja se odnosi na različite pristupe i definisanje namjena i sadržaja kanala ‘’Port Milena’’. Analizu dokumentacije koja se dnosi na područje “Port Milena” izradila je konsultantska kuća „CEED“– Podgorica.

Kroz predpristupni fond IPF-MW 2009 obezbijeđena su bespovratna sredstva za u iznosu od 5.000.000 € za izgradnju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Cetinje, Ulcinj, Plav, Bijelo Polje i Pljevlja. Kroz planiranu namjenu sredstava obezbjeđenih iz fonda IPF MW 2009, za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Ulcinj opredijeljen je iznos u vrijednosti od 300.000 €.

Pripremio: Stojan Vuletić, Program menadžer

Prateća dokumentacija 

 • Prostorno planska dokumentacija

  • Odluka o donosenju prostornog plana ulcinj
 • Studija opravdanosti

  • Studija izvodljivosti upravljanja otpadnim vodama na crnogorskom primorju i opstini Cetinje-priremna faza
  • Studija opravadanosti PPOV-opsti dio
 • Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu

  • Elaborat procjene uticaja PPOV Ulcinj
 • Analiza dinamike implementacije projekta

  • Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Ulcinju