Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Rekonstrukcija cjevovoda - Izvor Krkori - Andrijevica

Naziv projekta: Rekonstrukcija vodovoda Krkori - Andrijevica 

Investitor: Opština Andrijevica 

Korisnik projekta: Opština Andrijevica 

Vrijednost investicije: 1.903.355 € (Izvor: Glavni projekat) 

 

Opština Andrijevica se nalazi na sjeveroistoku Crne Gore. Zahvata prostor od 340 km² sa nadmorskom visinom između 760 i 2400 m. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u opštini Andrijevica živi 5.071 stanovnika.

Projekat rekonstrukcije gradskog vodovoda ”Krkori”, urađen je na osnovu višegodišnjeg investicionog plana opštine Andrijevica, u cilju zamjene azbesno-cementnih cijevi materijalima koji nijesu štetni za ljudsko zdravlje. Projekat predviđa rekonstrukciju izvorišta i postojeće vodovodne mreže od izvorišta do grada Andrijevice. Dužina mreže predviđene za rekonstrukciju je 13km. Realizacijom ovog projekta će se obezbijediti smanjenje gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja, a zamjenom azbestnih cijevi obezbijediće se bolji kvalitet vode.

Finansiranje projekta predviđeno je iz sredstava finanijskog ugovora „Montenegro Water and Sanitation“ zaključenog između države Crne Gore i Evropske investicione banke, sredstava bespovratnog granta EU WBIF 2012 i sredstava lokalnog i državnog budžeta. Projekat se realizuje fazno, i to prvo dio projekta aproksimativne dužine 4,5 km, koji se finansira kreditnim i grant sredstvima. Drugi dio projekta će se finansirati iz državnog budžeta.

 

U proteklom periodu je u cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta izrađena neophodna prostorno-planska i tehnička dokumentacija, i to: 

  • Prostorno urbanistički plan opštine Andrijevica (2011);
  • “Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda ‘Izvor Krkori - Andrijevica’” - “Flemer Stone” d.o.o. - Nikšić (2008);
  • Izmjene i dopune Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda‘Izvor Krkori - Andrijevica’ - „Potencijal“ d.o.o. i “Bertolino inženjering” d.o.o. (2013 i 2015);

 

Kroz WBIF fond je obezbijeđena tehnička podrška (IPF 3 konsultant) za izradu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Tenderska dokumentacija je izrađena 2015. godine od strane WBIF IPF 3 konsultanta u saradnji sa PROCON-om i opštinom Andrijevica. Za dio projekta koji se finansira kreditnim i grant sredstvima, i koji implementira PROOCON, opština Andrijevica je 2016. godine, nakon sprovedenih tenderskih procedura u skladu sa međunarodnim pravilima, potpisala ugovor za izvođenje radova sa konzorcijumom “INDEL Inženjering d.o.o. Podgorica”, kao i za nadzor nad izvođenjem radova sa “Civil Engineer” d.o.o.

Izvođenje radova je u završnoj fazi.

Pripremio: Dragutin Sekulović, Program menadžer