Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u Prijestonici Cetinje

Naziv projekta: Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u Prijestonici Cetinje 

Investitor: Prijestonica Cetinje 

Korisnik projekta: JP Vodovod i kanalizacija – Cetinje 

Ukupna vrijednost investicije: 1 755 216 € (preciznije informacije o iznosu investiije biće poznate nakon izrade studije izvodljivosti) 

Ukupan period realizacije: Approx. 40 mjeseci 

 

Opis projekta

Uvidom u trenutno stanje sistema snabdijevanja vodom u Prijestonici Cetinje, javila se potreba za hitnim mjerama koje je potrebno preduzeti u što kraćem vremenskom periodu, kako bi se stanje sa gubicima vode i potrošnjom električne energije dovelo na prihvatljiv nivo.

Uporedo sa aktivnostima koje se sprovode na saniranju najizraženijih problema, pristupilo se i realizaciji dugoročnih mjera na projektu unapređenja sistema za snabdijevanje vodom u Prijestonici Cetinje.

Od strane Radnog tima u kojem su uzeli učešće predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, PROCON-a, VODACOMA, Regionalnog vodovoda, Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Prijestonice Cetinje i JP Vodovod i kanalizacija Cetinje u septembru 2010. godine izrađen je „Akcioni plan rješavanja vodosnabdijevanja Cetinja“

Akcionim planom predviđene su mjere i aktivnosti koje se odnose na zaustavljanje daljeg pogoršanja u vodosnabdijevanju, prioritetno rješavanje problema na najugroženijim djelovima sistema drugoročno rješavanje i obezbjeđivanje dovoljnih količina kvalitetne vode za piće uz poštovanje principa ekonomske održivosti i principa energetske efikasnosti vodovodnog sistema, kao i osavremenjavanje sistema, stvaranje pretpostavki za kvalitetan monitoring i upravljanje sistemom.

Kroz fond WBIF 2011, obezbijeđeno je 600.000 € bespovratnih sredstava za izradu tehničke i tenderske dokumentacije. 

U okviru realizacije projekta “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje“konsultanska kompanija „Hydroing“ je pripremila Idejne projekte za prioritetne segmente vodovodne mreže i to: Rekonstrukcija i sanacija dijela transportnog cjevovoda PK Velja Gora-PK Lašor, Rekonstrukcija i sanacija transportnog cjevovoda PK Lašor-R Zagrablje, Rekonstrukcija i sanacija objekata na cjevovodu PS Višnjica - PK Velja Gora.

U toku je izrada Idejnog projekta „Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja za cijelu teritoriju Prijestonice Cetinje“. Očekuje se da će Glavni projekat biti pripremljen do kraja 2014. godine.  

 

Tehnička dokumentacija  

  • Izrađivač Studije izvodljivosti "Unaprijeđenje sistema za snabdijevanje vodom u Prijestonici Cetinje" je konzorcijum STTE (SAFEGE / TECHNUM - TRACTEBEL). Sredstva za izradu studije su obezbijeđena kroz grant aranžman IPA PPF fonda, čiju implementaciju sprovodi Delegacija EU u Crnoj Gori. Prema dinamici izrade  Studije izvodljivosti finalna verzija se očekuje do 19. Decembra 2012. godine.
  • Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda “PS Podgor – PS Višnjica” izradio je „IK Konsalting i projektovanje“ (Srbija), u aprilu 2010. godine a revidovala firma „Gradnja inžinjering“  iz Nikšića, u maju 2010. godine.

Pripremila: Jadranka Novović, Projekt koordinator