novogodisnja

   Aktuelnosti

 • 17.10.2021.

  ČETVRTA DODJELA VAUČERA U OKVIRU ČETVRTE FAZE PROJEKTA „1000PLUS''

  Četvrta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta „1000plus“ biće organizovana u ponedeljak, 18. oktobra 2021. godine.

  Kroz prethodne tri dodjele, ukupno je uručeno 412 vaučera. Vaučer je dobilo 191 prioritetno lice i 221 građanin koji pripadaju ciljnim grupama.

  U četvrtoj dodjeli biće uručeno ukupno 49 vaučera i to: 20 vaučera zaposlenima u javnom sektoru, 13 vaučera mladim bračnim parovima do 35 godina života i 16 vaučera ostalim korisnicima.  

  Dodjela će biti organizovana u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa početkom u 10 časova, a svi aplikanti koji su na listi za dobijanje vaučera biće kontaktirani od strane implementacione jedinice PROCON.


 • 08.04.2021.

  Drugi Javni poziv za investitore, fizička i pravna lica - stambenih objekata u izgradnji 1000 +

  Vlada Crne Gore poziva investitore, fizička lica i pravna lica – ponuđače stambenih objekata, da ponude individualne stambene objekte u izgradnji, koji će biti ponuđeni za prodaju fizičkim licima u okviru Projekta rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova IV faza (u daljem tekstu: Projekat).
  Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima Projekta ne može biti veća od 1100 eura

  Više...
 • 26.03.2021.

  Druga dodjela vaučera četvrte faze projekta „Hiljadu plus”

  -U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji sa implementacionom jedinicom PROCON organizovana druga dodjela vaučera četvrte faze projekta „Hiljadu plus” za 148 građana i to: 62 vaučera zaposlenim u javnom sektoru, 40 vaučera mladim bračnim parovima i 46 vaučera ostalim građanima koji ispunjavaju uslove projekta a ne pripadaju prethodno navedenim grupama.

  Vaučere su dodijelili državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Aleksandar Ašanin , generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja, Marko Čanović  i direktor PROCON-a, Miomir Peruničić.

  Više...
 • 16.11.2020.

  Javni poziv za građane

   Otvoren je javni poziv za raspodjelu vaučera za fizička lica za učešće u Projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000+ stanova – IV faza

   Više na linku

  http://www.procon.me/mne/projekti/javni-pozivi/aktuelni-pozivi


 • 28.07.2020.

  Online sastanak projekta izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu

  Dana 23.07.2020. godine održan je online sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici PROCON-a, Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore i predstavnici međunarodnog IPF7 konsultanta, kada je sagledan status realizovanih aktivnosti na implementaciji projekta u dosadašnjem periodu. Takođe, diskutovano je o dinamici projektnih aktivnosti i definisani su dalji koraci na realizaciji projekta u narednom periodu.


 • 23.07.2020.

  Obilazak gradilišta

  U okviru realizacije projekta „Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, izvršen je obilazak gradilišta i na lokaciji izvođenja radova održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, Uprave za saobraćaj, izvođača radova (MPP Jedinstvo A.D. Sevojno), izvođača radova na putnoj infrastrukturi (STRABAG A.G.), nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Tema sastanka su bila otvorena pitanja na projektu, sa fokusom na usaglašavanju aktivnosti dva izvođača i dinamike izvođenja radova na postavljanju cjevovoda i instalacija slabe i jake struje sa jedne strane i rekonstrukciji putne infrastrukture sa druge strane.


 • 16.07.2020.

  Dinamika izvođenja radova

  U okviru realizacije projekta „Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održan je sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Tema sastanka je bila dinamika izvođenja preostalih radova, koji su zvanično ponovo započeli 15.07.2020. godine.


 • 03.07.2020.

  Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu

  U sklopu realizacije projekta “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”, sprovode se kontinuirane aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, koje se finansiraju grant sredstvima Investicionog fonda Zapadnog Balkana u iznosu 1.200.000,00€. WBIF-IPF7 Konsultant je započeo izradu tehničke dokumentacije Idejnog projekta, a na osnovu predloženog konceptnog rješenja koje je na Projektnom Odboru, zaduženom za realizaciju projekta ispred Vlade CG, usvojeno u aprilu mjesecu.

  Takođe, kroz saradnju Ministarstva pravde, PROCON-a i Uprave javnih radova, realizovana je izrada i revizija geodetske podloge za lokaciju koja je predviđena za izgradnju zatvora, a takođe je u završnoj fazi i nabavka obrađivača Elaborata o geotehničkim istraživanjima za nivo Glavnog projekta.


 • 08.06.2020.

  Otvorena pitanja

  U okviru realizacije projekta “Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održani su sastanci, kojima su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Na sastancima su razmatrana otvorena pitanja, i to: izmjene i dopune projektne dokumentacije, omogućavanje nesmetanog pristupa gradilištu, preduslovi za uvođenje izvođača na gradilište nakon zimske pauze i okolnosti izazvanih Covid-19 virusom i planirana dinamika preostalih radova.


 • 20.05.2020.

  PPOV /Direktor Procon-a i predsjednik opštine Pljevlja sa saradnicima, razgovarali sa uključenim stranama Projekta /definisani dalji koraci

  PPOV /Direktor Procon-a i predsjednik opštine Pljevlja sa saradnicima, razgovarali sa uključenim stranama Projekta /definisani dalji koraci

  Dana 20. maja u prostorijama Procon-a, direktor Miomir Peruničić i  predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović razgovarali su o ključnim  pitanjima u vezi realizacije Izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .

  Više...
 • 14.05.2020.

  Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička

  U okviru realizacije projekta “Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održan je sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, Uprave za saobraćaj, „STRABAG“ A.G., nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Teme sastanka su bile otvorena pitanja na projektu sa fokusom na njihovom prevazilaženju, kao i potreba za usklađivanjem aktivnosti izvođača hidrotehničkih instalacija (MPP „Jedinstvo“ a.d. Sevojno) i izvođača putne infrastrukture („STRABAG“ A.G.).


 • 17.02.2020.

  Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje

   U okviru realizacije projekta „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje“, održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o. i PROCON-a. Teme sastanka su bile realizacija aktivnosti na segmentima :„Nabavka i ugradnja cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje“;„Izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8“. Na sastanku je takođe diskutovano i o aktivnostima Prijestonice Cetinje na stvaranju preduslova za sprovođenje tehničkog pregleda radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Gruda-Donje Polje.


 • 30.01.2020.

  Ulcinj, Prvi redovni sastanak o napretku projekta

  U okviru realizacije projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Ulcinj - izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodre, Bijela Gora, Totoši i Donja Bratica" održan je prvi redovni sastanak o napretku projekta, kojem su prisustvovali predstavnici opštine Ulcinj, izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a.

  Više...
 • 28.11.2019.

  Pripremne aktivnosti : “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”

  U okviru pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu” u opštini Mojkovac 28.11.2019.god. održan je sastanak kojem su prisustvali predstavnici Ministrstva pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore,  opštine Mojkovac, međunarodnog konsultanta IPF 7 i PROCON-a.

  Više...
 • 11.09.2019.

  ULCINJ: Potpisani ugovori za izvođenje radova i nadzor

  U okviru projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Ulcinj - izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodre, Bijela Gora, Totoši i Donja Bratica" u opštini Ulcinj su 11.09.2019.godine potpisani ugovori između opštine Ulcinj i „SPIGA“ Srl za izvođenje radova, dok je za nadzor nad izvođenjem radova potpisan ugovor između opštine Ulcinj i „C & S Di Giuseppe Ingegneri Associati“ Srl.

  Više...
 • 29.07.2019.

  Redovni implementacioni sastanak u opštini Bijelo Polje

  U opštini Bijelo Polje 29. jula 2019. godine održan je redovni implementacioni u okviru projekta “Izgranja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje.

  Više...
 • 22.07.2019.

  CETINJE:Definisana otvorena pitanja i mogući rizici na projektu instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička

  U “Vodovod i kanalizacija-Cetinje” 22.jula 2019.godine održan je sastanak na temu otvorenih pitanja i mogućih rizika tokom izvodjenja radova na projektu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička”.

  Više...
 • 25.06.2019.

  Prezentacija projekata u okviru posjete Evropske investicione banke Crnoj Gori

  U PROCON-u 25.juna 2019. godine održan je sastanak sa predstavnicom Evropske investicione banke, Lijana Jančauskiene, na kome je prezentovan status projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke.

  Više...
 • 24.06.2019.

  CETINJE: Hidrotehnički radovi jake i slabe struje

  Sastanak u vezi sa izvođenjem hidrotehničkih radova i radova jake i slabe struje u ulicama Nova 5, 6, 8 je održan 24. juna 2019. godine u prostorijama “Vodovod i kanalizacija-Cetinje”.

  Više...
 • 20.06.2019.

  PROCON: Posjeta Banke Savjeta Evrope

  U okviru redovne misije Banke Savjeta Evrope, 20.juna 2019. godine u PROCON-u organizovan je sastanak sa predstavnikom banke, Samirom Kulenovićem, u cilju pregleda realizovanih aktivnosti i rezultata na projektu “Rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima -1000 plus” u okviru treće faze projekta.

  Više...
 • 16.05.2019.

  Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje

  U okviru projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje” 16.maja 2019. godine održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici opštine Bijelo Polje, PROCON-a kao i Direkcije za investicije i izgradnju opštine Bijelo Polje.

  Više...
 • 10.05.2019.

  Prezentovan nacrt Studije izvodjivosti za Rožaje

  Na sastanku održanom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, 10.maja 2019. godine od strane IPF5 Konsultanta prezentovan je nacrt Studije izvodjivosti za projekat “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Rožaje”.

  Više...
 • 09.05.2019.

  PROCON: EIB MISIJA

  U PROCON-u je 9. maja 2019.godine održan sastanak sa predstavnicom Evropske investicione banke, Isabelle Stoffel, na temu napretka na projektima koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke.

  Više...
 • 11.04.2019.

  PROCON: Održan sastanak sa predstavnicima nadzora i opštine Andrijevica

  U PROCON-u je 11. aprila 2019.godine održan sastanak sa predstavnicima nadzora i opštine Andrijevica na temu preostalih obaveza opštine Andrijevica, Izvođača radova i nadzora u cilju administrativnog zaključenja projekta.

  Više...
 • 27.03.2019.

  CETINJE: Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička

  U prostorijama “Vodovod i kanalizacija-Cetinje” 27. marta 2019. godine je održan 6. predsastanak na temu stvaranja neophodnih preduslova za početak radova na segmentu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička.”

  Više...
 • 14.03.2019.

  Ponuđena rješenja za imovinsko-pravne odnose za lokaciju Izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju

  U opštini Bijelo Polje 14. marta 2019. godine održan je sastanak na temu otvorenih pitanja na projektu “”.

  Više...
 • 06.03.2019.

  Drugi sastanak na projektu Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje

  U Kancelariji za evropske integracije 6.marta 2019. godine održan je drugi sastanak u okviru implementacije projekta “Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje”.

  Više...
 • 15.02.2019.

  Prvi sastanak na projektu Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje

  U okviru projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje” 15. februara 2019. godine održan je sastanak u Kancelariji za evropske integracije.

  Više...
 • 19.11.2018.

  Redovni 28. sastanak o napretku projekta “Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju - faza I”

  Redovni 28. sastanak o napretku projekta “Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju - faza I”

  Redovni 28. sastanak o napretku projekta “Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju - faza I”

  Više...
 • 20.09.2018.

  Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori

  Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori

  Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori.

  Više...

   Mediji o nama

 • 18.10.2021.

  FOS MEDIA Podijeljeni vaučeri u okviru četvrte faze Projekta “1000+“

  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma realizovalo je četvrtu dodjelu vaučera u okviru četvrte faze Projekta “1000+ “.

  ee27c64f5f210310e3421dd0cfb1ec58610

  Uručeno je 49 vaučera i to 20 zaposlenima u javnom sektoru, 13 mladim bračnim parovima do 35 godina i 16 ostalim korisnicima, javlja agencija CG News.

  Više...
 • 09.07.2021.

  100 NAJVEĆIH U CRNOJ GORI


 • 10.05.2021.

  Dan.co.me: Ekskluzivno: Pogledajte kako će izgledati novi zatvor u Mojkovcu

  Razlike u nadzornom sistemu, u odnosu na postojeće zatvore, će biti u smislu što će novi nadzorni sistem pratiti savreme tehničke standarde u ovoj oblasti.

  Izgradnjom novog zatvora u Mojkovcu, "rasteretiće" se postojeći kapaciteti u spuškom UIKS-u i bjelopoljskom zatvoru. Tako će se dobiti 200 dodatnih mjesta za pritvorena i zatvorena lica. To će omogućiti i premještaj iz dva već psotojeća zatvora. Situacija sa korona virusom je uticala na aktivnosti oko plana za ovaj projekat, ali Ministarstvo pravde Crne Gore odgovorno preduzima sve aktivnosti kako bi se ovaj plan realizovao. Razlike u nadzornom sistemu u odnosu na postojeće zatvore će usmislu što će novi nadzorni sistem pratiti savreme tehničke standarde u ovoj oblasti.  Zatvor u Mojkovcu će se graditi na lokaciji Stevanovac koja je površine 48,574m2 (oko  4,8h).

  o 1665512 1024

   

  Više...
 • 22.03.2021.

  Vijesti me: Nastavlja se sprovođenje projekta socionalnog stanovanja

  Dodijeljeni vaučeri u okviru projekta Hiljadu plus

  "Građani će moći da riješe stambeno pitanje u onim opštinama u kojima nema stanova u izgradnji, odnosno, u kojima do sada nijesmo imali ponudu kroz prethodne faze”

  Vaučeri u okviru projekta Hiljadu plus dodijeljeni su danas za 148 građana u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

  FotoJet 1
  Više...
 • 07.02.2021.

  CDM: Podgorica aplicira za novih bespovratnih 20 miliona eura

  Glavni grad Podgorica je, u saradnji sa PROCON-om, pripremio nacrt aplikacije Zapadnobalkanskom investicionom okviru (WBIF) za dobijanje bespovratnih sredstava u iznosu od preko 20 miliona eura za realizaciju projekta Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, poručio je  zamjenik Gradonačelnika Podgorice, Časlav Vešović.  “Aplikacija bi trebalo da bude predata do kraja mjeseca, a mi u Glavnom gradu smo veliki optimisti da ćemo dobiti ta sredstva, budući da je od svih partnera ocijenjeno da veoma uspješno upravljamo projektom. Ukoliko do kraja maja, kada se očekuje finalna odluka, obezbijedimo ovaj grant iz EU fonda, Glavni grad neće morati da iz budžetskih sredstava finansira dio projekta, a istovremeno ćemo dobiti priliku da i u još nekim djelovima Podgorice izgradimo primarnu i sekundarnu kanalizacionu mrežu”, poručuje Vešović.

  Više...
 • 04.02.2021.

  CDM: Ašanin i Mrdak: Ispratiće se dinamika izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici

  Na radnom sastanku održanom u Ministarstvu ekolologije, prostornog planiranja i urbanizma, državni sekretar za ekologiju, Danilo Mrdak i državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Aleksandar Ašanin, zajedno sa predstavnicima Uprave javnih radova i Procon-a, utvrdili su ključne aktivnosti i korake u njihovom sprovođenju, kako bi se konačno priveo kraju projekat izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici, saopšteno je iz ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

  1612440117124 1000x555

  Na sastanku su  precizirane i nadlježosti institucija i organizacionih jedinica koje će, između ostalog, ispratiti dinamiku cijelog procesa. Izgradnju Eko-zgrade Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju, za potrebe Univerziteta Crne Gore, pokrenulo je nekadašnje Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Crne Gore zajedno sa ministarstvom zaštite životne sredine kopna i mora Italije. Za realizaciju ovog sporazuma uspostavljen je poseban finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF – Environment Montenegrin–Italian Facility).


 • 16.11.2020.

  Vijesti:Od 19. novembra prijave građana za „1000 plus”

  Vijesti:Od 19. novembra prijave građana za „1000 plus”

  Prioritet samohrani i roditelji djece sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom

  Više...
 • 13.09.2019.

  Potpisan ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za naselja Kodre, Bijela Gora, Totoši i Bratica

  Potpisan ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za naselja Kodre, Bijela Gora, Totoši i Bratica

  Predsjednik opštine Ulcinj Ljoro Nrekić i administrator italijanske kompanije „Spiga S.R.P” iz Udina Mario Skarsini potpisali su u kabinetu predsjednika ugovor o izgradnji kanalizacione mreže za četiri naselja u opštini Ulcinj (Kodre, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica). Ta naselja gravitiraju potoku Bratica koji danas predstavlja kolektor otpada i otpadnih voda sa područja pomenutih naselja i jedan je od najvećih zagađivača kanala Port Milena, najvećeg ekološkog problema Ulcinja. Površina koju zahvataju iznosi oko 300 hektara.

  Više...
 • 20.12.2018.

  PORTAL ANALITIKA: 20. decembar.

  Radulović: Pregovaramo o četvrtoj fazi 1000+

  Više...
 • 20.12.2018.

  VIJESTI.ME: Dodijeljeno 110 vaučera

  U Ministarstvu održivog razvoja i turizma u okviru projekta "Hiljadu plus" dodijeljeno je 110 vaučera za građane sa liste čekanja.

  Više...
 • 19.06.2018.

  CDM: 19. Jun 2018. god

  Javni poziv građanima za učešće građana u projektu Hiljadu plus raspisan je danas, a svi zainteresovani će od 23. jula moći da predaju svoje zahtjeve bankama za kupovinu stana po povoljnim uslovima.

  Više...

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me