DJELATNOST

Djelatnost PROCON – a, je pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi Vlada Crne Gore ili lokalna samouprava. Pružanje usluga se bazira na ugovorne odnose Vlade Crne Gore sa međunarodnim finansijskim institucijama odnosno fondovima Evropske Unije u dijelu finansiranja projekata iz oblasti kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoci u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju projekata, analize projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima, zatim priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu i potrebne projektne dokumentacije  organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. U djelatnost Procon-a spada i pružanje stručne pomoći u pripremi ugovorne dokumentacije kao i pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunaronih finansijskih institucija za potrebe Vlade Crne Gore ili lokalnih samouprava.

Project Consulting - PROCON  implementira projekte koje je država Crna Gora prepoznala kao prioritete u oblasti socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koja na tržištu ne mogu riješiti stambenu potrebu . Takodje implementira  projekat  Izgradnja zatvora za sjevernu regiju u Mojkovcu, koji se nalazi na užoj listi ključnih infrastrukturnih projekata Vlade Crne Gore. U djelatnost Procon-a, spada i razrada građevinskih projekata; Arhitektonske, inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; menadžerski konsultantski poslovi; ostale stručne, naučna i tehnička djelatnost.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me