Children categories

ČETVRTA DODJELA VAUČERA U OKVIRU ČETVRTE FAZE PROJEKTA „1000PLUS“

ČETVRTA DODJELA VAUČERA U OKVIRU ČETVRTE FAZE PROJEKTA „1000PLUS“ (0)

Četvrta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta „1000plus“ biće organizovana u ponedeljak, 18. oktobra 2021. godine.

Kroz prethodne tri dodjele, ukupno je uručeno 412 vaučera. Vaučer je dobilo 191 prioritetno lice i 221 građanin koji pripadaju ciljnim grupama.

U četvrtoj dodjeli biće uručeno ukupno 49 vaučera i to: 20 vaučera zaposlenima u javnom sektoru, 13 vaučera mladim bračnim parovima do 35 godina života i 16 vaučera ostalim korisnicima.  

Dodjela će biti organizovana u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa početkom u 10 časova, a svi aplikanti koji su na listi za dobijanje vaučera biće kontaktirani od strane implementacione jedinice PROCON.

View items...

U okviru projekta Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine, koji se sprovodi u okviru programa Evropske Unije Preparation Project Facility (PPF), u Petrovcu je od 7. do 9. septembra održan seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom,  u organizaciji  PPF konsultanta COWI.

petrovac 7 09

Seminar predstavlja  nastavak  obuka organizovanih u okviru projekta i imao je za cilj upoznavanje učesnika sa metodologijom upravljanja projektnim ciklusom.

Tokom prvog dana seminara predavači  su upoznali  učesnike sa osnovnim principima projektnog ciklusa u skladu sa EU pravilima, fazama (priprema, analiza, planiranje), odlukama i dokumentima, koristeći primjer analize konkretnog  slučaja  kompanije sa problemima u poslovanju, i fokusirajući se na formulisanje osnovnog pitanja, metode analize zainteresovanih strana i analize problema. Drugog dana rad se bazirao na analizi ciljeva i analizi strategije, sa uvodom u logičku matricu projekta. Učesnici su poslednjeg  dana radili  na definisanju indikatora, izvora verifikacije, aktivnosti, resursa projekta i budžeta, odnosno na sumiranju urađenog i naučenog tokom seminara.

Seminaru su  pored predstavnika PROCON-a prisustvovali i predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Uprave za kapitalne projekte.

petrovac ljilja

3. Novo

4. Dragutin

U četvrtak 8.7.2022. godine u prostorijama hotela Cue u Podgorici održana je radionica o tehnologijama prečišćavanja otpadnih voda.

Workshop

Radionici su prisustvovali predstavnici 11 opština (Bijelo Polje, Cetinje, Mojkovac, Kolašin, Plužine, Plav, Rožaje, Gusinje, Ulcinj, Nikšić i Pljevlja), Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprave javnih radova i PROCON-a.

Crna Gora je preuzela obavezu, da kao ekološka država,izgradi između ostalog, i postrojenja za prečišćavnje komunalnih otpadnih voda. Procon, koji je nacionalno implementaciono tijelo za projekte iz oblasti zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture, inicirao je sastanak sa predsjednikom Nihadom Canovićem i njegovim saradnicima, i na taj način iskazao čvrstu opredijeljenost za pružanje svake vrste pomoći, u dijelu gdje je to Opštini potrebno.

Učesnici sastanka su informisani od strane direktorice Valerije Saveljić, da je glavni cilj koji se želi postići realizacijom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, stvaranje neophodnih uslova za eliminisanje rizika po zdravlje ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine na području opštine Plav, kao  i očuvanje Plavskog jezera, bisera Crne Gore.

Plav 07 06 22

Predsjednik Canović se osvrnuo na poteškoće i izazove sa kojima se Opština  nosi, zbog nedostatka finasijskih sredstava za realizaciju projekata .Na sastanku se razgovaralo i o negativnim implikacijama, ukoliko se ne nađe model da se Plavsko jezero sačuva od daljeg zagadjenja. Zaključeno je da Idejni projekat za PPOV i Glavni projekat za kanalizacionu mrežu, treba ponovo revidovati, tj uraditi neophodne izmjene i dopune u dijelu priključenja domaćinstava na kanalizacioni kolektor, koja Glavnim projektom nisu obuhvaćena, a sve to u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Plavsko jezero 07 06

Nadležne institucije koje se bave ovom tematikom imaju odgovornost da spriječe dalju devastaciju životne sredine, a posebno Plavskog jezera, kao najbitnije turističke destinacije tog dijela Crne Gore. Zbog svoje ljepote i atraktivnosti, jezero je još u stara vremena postalo centar životnih aktivnosti ljudi tog kraja.

NVO Eko-tim organizuje okrugli sto „Upravljanje komunalnim otpadnim vodama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore", koji će se održati u utorak, 17. maja 2022. godine, hotel CUE Podgorica (Cetinjska 7, The Capital Plaza, 81000, sa početkom u 10:30h.

Okrugli sto će biti prilika za upoznavanje zainteresovane javnosti, sa statusom implementacije projekata izgradnje PPOV u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore, i diskusiju o problematici koja postoji u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama a sve sa ciljem unapređenja trenutnog stanja.

U radu okruglog stola učestvovaće Milija Čabrkapa, NVO Eko-tim, Dušan Bugarin, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Valerija Saveljić, PROCON - Nacionalna jedinica za implementaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti  i zastite životne sredine, Stojan Vuletić, nezavisni konsultant, Snežana Didanović, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Filip Makrid, Vodovod i kanalizacija Podgorica.

Sastanku su prisustvovali Vesko Delić predsjednik opštine Mojkovac, Valerija Saveljić direktorka Procona, Ivan Ašanin potpredsjednik opštine, Jović Marković sekretar sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj i Danijela Šundić glavna medžerka Procona. Na sastanku je sagledan status realizovanih aktivnosti i definisani dalji koraci u cilju stvaranja svih potrebnih uslova za završetak realizacije projekata.

Mojkovac 15 04 2022

 

U vezi projekta izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu Valerija Saveljić direktorka Procona naglasila je da eksproprijacuju zemljišta potrebno sprovoditi paraleleno sa postupkom realizacije projekta i izvjestila da posjeta misije CEB-a odložena za jun. Direktorka je navela da kroz prezentaciju glavnog projekta zatvora u Mojkovcu koju je održao tim Zapadno-balkanskog investicijskog okvira (WBIF), predstavnici/e Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i drugih institucija, imali su uvid u projekat izgradnje objekta u kom će boraviti osuđenici i pritvorenici te da ce se ista dostaviti opštini na uvid i da je država Crna Gora je u obavezi da ga završi.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinja Nikola Đurašković i Velerija Saveljić direktorka Procona sa saradnicima, sastali su se danas u Svečanoj sali Opštine gdje je održan informativni sastanak o stanju projekata koji se realizuju u Prijestonici. Na početku sastanka prisutne je pozdravio gradonačelnik ističući važnost zajedničke saradnje. Valerija Saveljić, direktorka Procona je kazala da realizacija konkretnih projekata izgradnje adekvatne komunalne  infrastrukture, kao preduslova za zaštitu životne sredine, u oblastima upravljanja otpadnim vodama, vodosnadbijevanja i upravljanja otpadom kroz zajedničku saradnju je na dobrobit svih gradjana Prijestonice.

Prijestonica Ct 14 04 2022 svecana sala

Danas je u Opštini Pljevlja održan sastanak sa Rajkom Kovačevićem, predsjednikom opštine, Zoranom Čolovićem, sekretarom Sekretarijata, Valerijom Saveljić, direktorkom Procona i Nikola Vukmirović,program menadžer Procona. Sumirani su dosadašnji rezultati i diskutovano je o daljim koracima koji slijede u projektu . Nakon sastanka od strane IPF10 konsultanta održana je prezentacija druge faze kanalizacione mreže.

Pljevlja predsjednik 6 4 22

IPF10 konsultant  i Opština Pljevlja organizuju prezentaciju sa uključenim stranama u okviru projekta “ II faza kanalizacione mreže u Opštini Pljevlja”. Sastanak će biti održan u srijedu, 6. aprila 2022. godine sa početkom u 13 h, Skupštini Opštine Pljevlja.

Danas je održana prezantacija u prostorijama Procon-a, kao nastavak radne posjete opštinama Kolašin i Mojkovac,  sa Lijanom Jančauskinė, predstavnicom EIB-a, predstavnicima Jasper-a evropske komisije, Valerijom Saveljić, direktorkom Procon-a, i saradnicima na temu Implementacija projekata finansiranih kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“

Procon sastanak 23 03 22

Valerija Saveljić, direktorka Procon-a, Vesko Delić, predsjednik Opštine Mojkovac,  Lijana Jančauskinė, predstavnica (EIB) evropske investicione banke, Valentina di Sebastiano iz (DEU) delegacije Evropske unije, predstavnici Jasper-a, evropske komisije, predstavnici MEPPU, predstavnici Uprave javnih radova, obišli su lokaciju postrojenja za tretman otpadnih voda u Mojkovcu.

 

Mojkovac 22 03 22

Mojkovac 094940

Valerija Saveljić, direktorka Procon-a , Milosav Bato Bulatović, predsjednik Opštine Kolašin,  Lijana Jančauskinė, predstavnica EIB-a, Valentina Di Sebastiano iz  DEU, predstavnici Jasper-a, evropske komisije, predstavnici MEPPU, predstavnici Uprave javnih radova ,posjetili su lokaciju  za realizaciju projekata kanalizacione mreže za PPOV Kolašin.

Kolasin 22 03 22Kolasin lokacija 22 03 22

Projekat za realizaciju kanalizacione mreže predstavlja preduslov za dugoročna  rješenja u oblasti upravljanja otpadnim vodama u Kolašnu, navedno je na  radnom sastanku.

Misija JASPERS-a, eksperata evropske komisije planirana je za utorak 22.03.2022. godine u organizaciji MEPPU,lokalne uprave i Procona.

Tom prilikom, eksperti iz evropske komisje, će održati niz sastanaka sa predstavnicima relevantnih crnogorskih institucija lokalne  uprave , kao i sa predstavnicima ostalih relevantih subjekata; Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma , delegacije EU u Crnoj Gori , PROCON-a i Uprave javnih radova.

DOO „Eko-fond“ i  DOO „PROCON“– Podgorica polazeći od svoje dosadašnje uloge u unaprjeđenju stanja u životnoj sredini, ovim Memorandumom utvrđuju međusobna prava i obaveza u cilju realizacije projekta „Unaprjeđenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore“.

Dana 17.02.2022. godine  realizovana  je peta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta “1000+. U prostorijama “Project-Consulting” D.O.O Podgorica. Vaučere je dodijelila izvršna direktorica gđa Valerija Saveljić.

9557

Dana 9.02.2022. godine u Opštini Pljevlja, PROCON je prisustvovao sastanku vezano za potpisivanje Ugovora o izvođenju  preostalih radova na izgrađenom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)  između Opštine Pljevlja, D.O.O. Vodovod i Tehnika Plast J.B. DOO.

Dana 08.02.2022. godine PROCON je prisustvovao sastanku u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na temu stvaranja početnih preduslova za realizaciju projekta Unapređenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cijevi u crnogorskim opštinama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva, Eko-fonda i konsultanta PPF/COWI.

Dana 09.02.2022. godine PROCON je učestvovao na konferencijskom sastanku sa predstavnicima Evropske investicione banke i konsultanta PPF/COWI u okviru aktivnosti na stvaranju preduslova za objavu javnog poziva za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju.

četvrtak, 03 februar 2022 09:29

FINANSIRANJE PROJEKATA

Dana 03.02.2022. godine PROCON je prisustvovao konferencijskom sastanku sa predstavnicima Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na temu na temu promjena u modelu finansiranja infrastrukturnh projekata u oblasti Zaštita životne sredine iz dostupnih fondova Evropske Unije, na način što se fokus daje apliciranju za sredstva preko Zapadnobalkanskog infrastrukturnog okvira (WBIF).

utorak, 01 februar 2022 09:22

PPOV BIJELO POLJE

Dana 01.02.2022. godine održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje i konsultanta PPF/COWI u okviru aktivnosti na stvaranju preduslova za objavu javnog poziva za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju.

Četvrta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta „1000plus“ biće organizovana u ponedeljak, 18. oktobra 2021. godine.

Kroz prethodne tri dodjele, ukupno je uručeno 412 vaučera. Vaučer je dobilo 191 prioritetno lice i 221 građanin koji pripadaju ciljnim grupama.

U četvrtoj dodjeli biće uručeno ukupno 49 vaučera i to: 20 vaučera zaposlenima u javnom sektoru, 13 vaučera mladim bračnim parovima do 35 godina života i 16 vaučera ostalim korisnicima.  

Dodjela će biti organizovana u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa početkom u 10 časova, a svi aplikanti koji su na listi za dobijanje vaučera biće kontaktirani od strane implementacione jedinice PROCON.

Vlada Crne Gore poziva investitore, fizička lica i pravna lica – ponuđače stambenih objekata, da ponude individualne stambene objekte u izgradnji, koji će biti ponuđeni za prodaju fizičkim licima u okviru Projekta rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova IV faza (u daljem tekstu: Projekat).
Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima Projekta ne može biti veća od 1100 eura

-U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji sa implementacionom jedinicom PROCON organizovana druga dodjela vaučera četvrte faze projekta „Hiljadu plus” za 148 građana i to: 62 vaučera zaposlenim u javnom sektoru, 40 vaučera mladim bračnim parovima i 46 vaučera ostalim građanima koji ispunjavaju uslove projekta a ne pripadaju prethodno navedenim grupama.

Vaučere su dodijelili državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Aleksandar Ašanin , generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja, Marko Čanović  i direktor PROCON-a, Miomir Peruničić.

ponedjeljak, 16 novembar 2020 09:30

Javni poziv za građane

 Otvoren je javni poziv za raspodjelu vaučera za fizička lica za učešće u Projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000+ stanova – IV faza

 Više na linku

http://www.procon.me/mne/projekti/javni-pozivi/aktuelni-pozivi

četvrtak, 23 jul 2020 13:08

Obilazak gradilišta

U okviru realizacije projekta „Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, izvršen je obilazak gradilišta i na lokaciji izvođenja radova održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, Uprave za saobraćaj, izvođača radova (MPP Jedinstvo A.D. Sevojno), izvođača radova na putnoj infrastrukturi (STRABAG A.G.), nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Tema sastanka su bila otvorena pitanja na projektu, sa fokusom na usaglašavanju aktivnosti dva izvođača i dinamike izvođenja radova na postavljanju cjevovoda i instalacija slabe i jake struje sa jedne strane i rekonstrukciji putne infrastrukture sa druge strane.

četvrtak, 16 jul 2020 12:54

Dinamika izvođenja radova

U okviru realizacije projekta „Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održan je sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Tema sastanka je bila dinamika izvođenja preostalih radova, koji su zvanično ponovo započeli 15.07.2020. godine.

ponedjeljak, 08 jun 2020 12:45

Otvorena pitanja

U okviru realizacije projekta “Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održani su sastanci, kojima su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Na sastancima su razmatrana otvorena pitanja, i to: izmjene i dopune projektne dokumentacije, omogućavanje nesmetanog pristupa gradilištu, preduslovi za uvođenje izvođača na gradilište nakon zimske pauze i okolnosti izazvanih Covid-19 virusom i planirana dinamika preostalih radova.

U okviru realizacije projekta “Nabavka i ugradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička”, održan je sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o, Uprave za saobraćaj, „STRABAG“ A.G., nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a. Teme sastanka su bile otvorena pitanja na projektu sa fokusom na njihovom prevazilaženju, kao i potreba za usklađivanjem aktivnosti izvođača hidrotehničkih instalacija (MPP „Jedinstvo“ a.d. Sevojno) i izvođača putne infrastrukture („STRABAG“ A.G.).

 U okviru realizacije projekta „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje“, održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Prijestonice Cetinje, „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ d.o.o. i PROCON-a. Teme sastanka su bile realizacija aktivnosti na segmentima :„Nabavka i ugradnja cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička - Cetinje“;„Izvođenje hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje na ulici Nova 5, Nova 6 i Nova 8“. Na sastanku je takođe diskutovano i o aktivnostima Prijestonice Cetinje na stvaranju preduslova za sprovođenje tehničkog pregleda radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Gruda-Donje Polje.

Dana 23.07.2020. godine održan je online sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici PROCON-a, Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore i predstavnici međunarodnog IPF7 konsultanta, kada je sagledan status realizovanih aktivnosti na implementaciji projekta u dosadašnjem periodu. Takođe, diskutovano je o dinamici projektnih aktivnosti i definisani su dalji koraci na realizaciji projekta u narednom periodu.

U sklopu realizacije projekta “Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”, sprovode se kontinuirane aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, koje se finansiraju grant sredstvima Investicionog fonda Zapadnog Balkana u iznosu 1.200.000,00€. WBIF-IPF7 Konsultant je započeo izradu tehničke dokumentacije Idejnog projekta, a na osnovu predloženog konceptnog rješenja koje je na Projektnom Odboru, zaduženom za realizaciju projekta ispred Vlade CG, usvojeno u aprilu mjesecu.

Takođe, kroz saradnju Ministarstva pravde, PROCON-a i Uprave javnih radova, realizovana je izrada i revizija geodetske podloge za lokaciju koja je predviđena za izgradnju zatvora, a takođe je u završnoj fazi i nabavka obrađivača Elaborata o geotehničkim istraživanjima za nivo Glavnog projekta.

Dana 20. maja u prostorijama Procon-a, direktor Miomir Peruničić i  predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović razgovarali su o ključnim  pitanjima u vezi realizacije Izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .

U okviru realizacije projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Ulcinj - izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodre, Bijela Gora, Totoši i Donja Bratica" održan je prvi redovni sastanak o napretku projekta, kojem su prisustvovali predstavnici opštine Ulcinj, izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova i PROCON-a.

U okviru projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Ulcinj - izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodre, Bijela Gora, Totoši i Donja Bratica" u opštini Ulcinj su 11.09.2019.godine potpisani ugovori između opštine Ulcinj i „SPIGA“ Srl za izvođenje radova, dok je za nadzor nad izvođenjem radova potpisan ugovor između opštine Ulcinj i „C & S Di Giuseppe Ingegneri Associati“ Srl.

U opštini Bijelo Polje 29. jula 2019. godine održan je redovni implementacioni u okviru projekta “Izgranja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje.

U “Vodovod i kanalizacija-Cetinje” 22.jula 2019.godine održan je sastanak na temu otvorenih pitanja i mogućih rizika tokom izvodjenja radova na projektu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička”.

U PROCON-u 25.juna 2019. godine održan je sastanak sa predstavnicom Evropske investicione banke, Lijana Jančauskiene, na kome je prezentovan status projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke.

Sastanak u vezi sa izvođenjem hidrotehničkih radova i radova jake i slabe struje u ulicama Nova 5, 6, 8 je održan 24. juna 2019. godine u prostorijama “Vodovod i kanalizacija-Cetinje”.

četvrtak, 20 jun 2019 08:57

PROCON: Posjeta Banke Savjeta Evrope

U okviru redovne misije Banke Savjeta Evrope, 20.juna 2019. godine u PROCON-u organizovan je sastanak sa predstavnikom banke, Samirom Kulenovićem, u cilju pregleda realizovanih aktivnosti i rezultata na projektu “Rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima -1000 plus” u okviru treće faze projekta.

U okviru projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje” 16.maja 2019. godine održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici opštine Bijelo Polje, PROCON-a kao i Direkcije za investicije i izgradnju opštine Bijelo Polje.

Na sastanku održanom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, 10.maja 2019. godine od strane IPF5 Konsultanta prezentovan je nacrt Studije izvodjivosti za projekat “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Rožaje”.

četvrtak, 09 maj 2019 08:55

PROCON: EIB MISIJA

U PROCON-u je 9. maja 2019.godine održan sastanak sa predstavnicom Evropske investicione banke, Isabelle Stoffel, na temu napretka na projektima koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke.

U PROCON-u je 11. aprila 2019.godine održan sastanak sa predstavnicima nadzora i opštine Andrijevica na temu preostalih obaveza opštine Andrijevica, Izvođača radova i nadzora u cilju administrativnog zaključenja projekta.

U prostorijama “Vodovod i kanalizacija-Cetinje” 27. marta 2019. godine je održan 6. predsastanak na temu stvaranja neophodnih preduslova za početak radova na segmentu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička.”

U opštini Bijelo Polje 14. marta 2019. godine održan je sastanak na temu otvorenih pitanja na projektu “”.

U Kancelariji za evropske integracije 6.marta 2019. godine održan je drugi sastanak u okviru implementacije projekta “Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje”.

U okviru projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje” 15. februara 2019. godine održan je sastanak u Kancelariji za evropske integracije.

U okviru pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu” u opštini Mojkovac 28.11.2019.god. održan je sastanak kojem su prisustvali predstavnici Ministrstva pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore,  opštine Mojkovac, međunarodnog konsultanta IPF 7 i PROCON-a.

Redovni 28. sastanak o napretku projekta “Projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju - faza I”

četvrtak, 20 septembar 2018 05:30

Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori

Posjeta Evropske investicione banke Crnoj Gori.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me