petak, 18 mart 2022 10:58

Najava: Misija evropske komisije JASPERS-a, sa posjetom lokacijama predviđenim za realizaciju projekata kanalizacione mreže za PPOV Kolašin i kanalizacione mreže u Mojkovcu.

Misija JASPERS-a, eksperata evropske komisije planirana je za utorak 22.03.2022. godine u organizaciji MEPPU,lokalne uprave i Procona.

Tom prilikom, eksperti iz evropske komisje, će održati niz sastanaka sa predstavnicima relevantnih crnogorskih institucija lokalne  uprave , kao i sa predstavnicima ostalih relevantih subjekata; Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma , delegacije EU u Crnoj Gori , PROCON-a i Uprave javnih radova.

Tokom misije su planirane i posjete lokaciji postrojenja za tretman otpadnih voda u Mojkovcu kao  i oblizak terena u Kolašinu. Navedeni sastanci će biti prilika za direktnu razmjenu informacija o konkretnim pitanjima koja se tiču unapređenja sistema upravljanja otpadnim vodama u Kolašinu i Mojkovcu.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me