srijeda, 06 april 2022 12:10

Druga faza kanalizacione mreže u Opštini Pljevlja

Danas je u Opštini Pljevlja održan sastanak sa Rajkom Kovačevićem, predsjednikom opštine, Zoranom Čolovićem, sekretarom Sekretarijata, Valerijom Saveljić, direktorkom Procona i Nikola Vukmirović,program menadžer Procona. Sumirani su dosadašnji rezultati i diskutovano je o daljim koracima koji slijede u projektu . Nakon sastanka od strane IPF10 konsultanta održana je prezentacija druge faze kanalizacione mreže.

Pljevlja predsjednik 6 4 22

 Opšti cilj projekta je unaprijediti zaštitu životne sredine. Konkretan cilj je proširenje, saniranje i razdvajanje atmosferske i kanalizacione mreže. Predviđene su dvije faze. Prvom fazom  predviđeno je unaprijeđenje rada postrojenja otpadnih voda i ona je završena. Drugom fazom su predviđene dugoročne mjere, a to su zaštita od bujučnih voda kao i mreže komunalne vode. Bitan segment je upravo razdvajanje atmosferske i kanalizacione mreže čime se štiti rijeka Ćehotina kao i usklađivanje sa direktivama o vodama 91/271/EEC. Ovim će se postići da se u Opštini Pljevlja smanji zagađenja zemljišta i podzemnih voda samim tim povećanje kvaliteta rijeke Ćehotine i nizvodnih vodotoka.

Pljevlja prezentacija 6 4 22

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me