Godišnji program rada i finansijski plan Društva usvaja Odbor direktora uz saglasnost Vlade. Izvršni direktor priprema predlog  godišnjeg programa rada, finansijskog plana i godišnjeg finansijskog izvještaja Društva i podnosi izvještaj o realizaciji istih.
Vlada daje saglasnost  na godišnji program rada, finansijski plan Društva i razmatra  godišnji finansijski izvještaj.

Godišnji program rada za 2020. 

Godišnji program rada za 2019. 

Godišnji program rada za 2018. 

Godišnji program rada za 2017. 

Godišnji program rada za 2016. 

Godišnji program rada za 2015. 

Godišnji program rada za 2014. 

Godišnji program rada za 2013. 

Godišnji program rada za 2012. 

Godišnji program rada za 2011. 

Godišnji program rada za 2010. 

Godišnji program rada za 2008-09. 

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me