IZVRŠNI DIREKTOR 

Direktor Project-Consulting /Procon –Biografija direktora

Direktor - Miomir Peruničić

Rozaje

Rođen je 28. aprila 1962, u Mojkovcu, Crna Gora, po nacionalnosti Crnogorac.

Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Podgorici na odsjeku za visokogradnju, statiku,čelične i betonske konstrukcije.

U periodu od 1992. do 1994. godine bio je građevinski inspektor u Sekretarijatu lokalne
uprave u Opštini Kolašin.

Od 1994. do 2013. godine obavljao je poslove samostalnog savjetnika u Direkciji javnih radova u Podgorici, kao inženjer za realizaciju izgradnje i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture u odsjeku za primarnu infrastrukturu, Tehničkog centra za izgradnju i rekonstrukciju investicionih objekata i Odsjeku za visokogradnju, Sektora za realizaciju investicionih projekata, kao koordinator Odsjeka za visokogradnju, praćenje investicionih projekata koji se realizuju kroz kapitalni budžet.

Tokom 2013. do 2019. bio je pomoćnik direktora Direkcije javnih radova kao rukovodilac Sektora za realizaciju i monitoring.

U decembru 2019. zaključkom Vlade Crne Gore imenovan je za izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Project-Consulting. Licencirani je inžinjer Inžinjerske komore za projektovanje i izvođenje građevinskih konstrukcija, objekata visokogradnje, saobraćaja, arhitekture, uređenja terena, građevinski i građevinsko –zanatski radovi, objekti, mostovi, objekti hidrotehnike.

Oženjen, otac troje djece.

 

 

www.procon.me
Adresa: Vuka Karadžića br 11, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me