Tim 1

 

IZVRŠNA DIREKTORKA v.d . Valerija Saveljić, dipl.ecc

Valerija Saveljic

 

Direktorka Project-Consulting /Procon – Biografija direktorke;

Valerija Saveljić rođena je 25. oktobra 1969.godine u Pljevljima. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu 1995.godine u Podgorici. Ovlašćeni je računovođa, Certifikat br.359. Savez računovođa i revizora Crne Gore, Podgorica.

Po završetku fakulteta 1995. radnu karijeru započela je u „13 – Jul Plantaže“ A.D. Podgorica, gdje je u struci prošla sve nivoe finansijkog poslovanja od deviznog poslovanja, šefa finansijske operative, šefa računovdstva do finansijskog direktora. Kroz svoj rad i djelovanje pratila je  i obezbjeđivala primjenu zakonitosti u finansijskom poslovanju i finansijskoj politici, predlagla mjere za njeno sprovođenje. Aktivno je sarađivala sa međunardonim institucijama na planu mogućnosti investicionih ulaganja iz sopstvenih sredstava, mogućnosti za dobijanje kredita i garancija za planirane investicije.  U profesionalom angažmanu pokazala je odlučnost i samostalnost, ukazujući javno na nepravilnosti u radu.

Druga iskustva i usavršavanja sticala je kroz pohađanja raznih programa 2012. godine, Beograd Adizes Business Consulting,, Poslovne finansije i kontroling 2010. godine, Tivat Nova znanja, Agencija za edukaciju i konsalting Beograd Savremeni finansijski menadžment  2007. godine, Podgorica Privredna komora Crne Gore Kako odabrati najsigurniji instrument plaćanja u međunarodnom prometu 2005. godine, Beograd Institut za poslovna istraživanja - MBA Finansijska analiza u funkciji ocene boniteta 2002. godine, Tivat MBC MenagementCentre Belgrade Profesionalna edukacija menadžmenta iz finansija BIZNIS PLAN-PRAKSA .

Govori engleski jezik. Majka je dvoje djece.

 

Dr Danijela Šundić

Glavna menadžerka, doktor bioloških nauka

Danijela Sundic

 

Rješenje o imenovanju

 

 

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me