ODBOR DIREKTORA

Tim 2

 

Ivana Grujić

Predsjednica Odbora direktora, dipl.inž.arhitekture

Ivana Grujic

 

 

Mr Gavrilo Vuković,  dipl.inž.arhitekture

Gavrilo Vukovic

 

Goran Mitrović, dipl.inž. građevine

Goran Mitrovic

 

Tatjana Bojanić, dipl menadžer u turizmu i hotelijertsvu

Tatjana Bojanic

 

Mr Ljiljana Lutovac,magistar pravnih nauka

Ljiljana Lutovac

 

Ljubica Rovčanin,Gradjevinski fakultet-mendzment u građevinarstvu

Ljubica Rovcanin

 

Rješenje o imenovanju ODBORA DIREKTORA    

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me