OPŠTE INFORMACIJE

Crna Gora je uspostavljajući državni odnos prema prirodi, proklamovan kroz ” Deklaraciju o ekološkoj državi Crnoj Gori”, i sistemu odživog razvoja, osnovala, pored ostalih, Nacionalnu jedinicu za implementaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti  i zastite životne sredine, DOO “PROJECT-CONSULTING”(PROCON).

Prepoznajući posvećenost države Crne Gore ekološkom razvoju, različite međunarodne finansijske institucije i organizacije su se, kroz svoje mehanizme finansijske i tehničke podrške, priključile realizaciji konkretnih projekata izgradnje adekvatne komunalne  infrastrukture, kao preduslova u stvaranju pretpostavki za održivi eko sistem, u oblastima upravljanja otpadnim vodama,vodosnadbijevanja i upravljanja otpadom. 

Poslovna politika PROCON-a, je prije svega posvećena ostvarivanju ciljeva definisanih u različitim državnim strateškim dokumentima usvojenim za potrebe realizacije ideje održivog razvoja ekološke države odnosno implementaciji projekata uspostavljanja adekvatnog infrastrukturnog sistema koji će obezbijediti sprečavanje zagađenja prirodnih resursa, a prije svega vode, vazduha i zemljišta.

 

U navedenom kontekstu PROCON svoje aktivnosti usmjerava na: 

 

  • poslove definisane kroz  svoju osnovnu djelatnost (analiza projekta sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima; pripremu potrebne dokumentacione osnove za pokretanje realizacije projekta, i stim u vezi izradu potrebne tenderske dokumentacije i iniciranje postupaka nabavke roba usluga i radova; i sl.);
  • omogućavanje dobre komunikacije sa svim subjektima uključenim u realizaciju projekta;
  • informisanost  zaposlenih o svim prioritetnim projektnim aktivnostima;
  • obezbjeđenje relevantnih informacija zainteresovanim stranama za implementaciju projekta, a u vezi spremnosti istog i mogućnosti i uslova njegovog finansiranja sa aspekta domaćih i međunarodnih standarda njegove održivosti;
  • kontinuiranom usvršavanju zaposlenih u prioritetnim oblastima poslovanja, kao uslova za obavljanje konkretnih poslovnih zadataka.

 

 

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me