Naziv projekta: Sanacija i rekultivacija nesanitarnog odlagališta “Ćafe” u opštini Bar

Investitor: Opština Bar

Ukupna vrijednost investicije: 3.817.896 € 

Područje opštine Bar smješteno je u jugoistočnom dijelu Crne Gore na obali Jadranskog mora. U kopnenom dijelu zahvata površinu od 505 km2, a vodena površina Skadarskog jezera je 128 km2. Dužina morske obale iznosi 46 km, od čega su 9 km plaže, dok dužinom od punih 65 km Bar svojom teritorijom izlazi na Skadarsko jezero.Odlagalište “Ćafe” nalazi se na strmoj obali mora, duž magistralnog puta Bar-Ulcinj. Udaljenost odlagališta je oko 8km od centra Bara, a najbliže naselje se nalazi na 2 km. Zbog neadekvatnih uslova odlaganja, zatvoreno je na osnovu pravosnažne sudske odluke. Lokacija smetlišta zauzima površinu od oko 20 ha. Zemljište je u državnom vlasništvu. Deponovani otpad (zajedno sa prekrivkom od zemlje) zauzima površinu od oko 43 500 m². Zapremina otpada sa prekrivkom iznosi oko 189 000 m³. 

U cilju stvaranja preduslova za realizaciju ovog projekta, izrađena je neophodna prostorno-planska dokumentacija i to:

  • Nacrt Glavnog projekta za sanaciju odlagališta „Ćafe”, „IK Konsalting“ Beograd, 2009. godina
  • Izvještaj o reviziji glavnog projekta,  JU “Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zastite na radu”- Podgorica, 2011. godina.
  • Urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivizaciju nesanitarnog odlagališta na lokaciji “Ćafe”, opština Bar, 2011. godina
  • Idejno rješenje i tenderska dokumetacija za projektovanje, radove i nadzor nad sanacijom i rekultivacijom nesanitasrnog odlagališta Ćafe, “COWI”, 2015. godina
  • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, „Flamer Stoun" – Nikšić, 2015. godina  

Finansiranje projekta predviđeno je iz bespovratnih sredstava granta IPA OPRD 2012 – 2013 i sredstava nacionalnog budžeta. Implementaciona jedinica je Direkcija javnih radova javnih radova, u skladu sa finansijskim sporazumom IPA 2012-2013.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me