Naziv projekta: Sanacija i rekultivacija nesanitarnog odlagališta “Vrtijeljka” u Prijestonici Cetinje

Investitor: Prijestonica Cetinje

Korisnik projekta: Prijestonica Cetinje 

Ukupna vrijednost investicije: 1,727.735.50 € 

Teritorijom Prijestonice Cetinje obuhvaćena je površina od 910 km2, odnosno 6.6% cjelokupne površine Crne Gore. Kada je riječ o samom gradu, on se nalazi na površini od 6 km2 i prema veličini teritorije, Cetinje spada među veće jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori. Granicama teritorije Prijestonice Cetinje, između ostalog, obuhvaćena su dva nacionalna parka ("Lovćen" i "Skadarsko jezero"). Prema urađenoj analizi sakupljanja, transporta i obrade otpada na nesanitarnom odlagalištu otpada Vrtijeljka godišnje se odloži oko 21.500 tona. Projektom se predviđa sanacija nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka u Prijestonici Cetinje, koje je u upotrebi više od 30 godina.

U cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta izrađena neophodna prostorno-planska i tehnička dokumentacija, i to:

  • Analiza načina sakupljanja, transporta i obrade otpada iz Prijestonice Cetinje, COWI, 2012. godina
  • Analiza o postojećem stanju nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka, COWI, 2012. godina
  • Nacrt Idejnog rješenja za sanaciju odlagališta, COWI, 2012. godina
  • Tenderska dokumetacija za izbor projektanta i izvođača radova i tenderska dokumetacija za izbor nadzora nad radovima, COWI, 2015. godina
  • Odluka o zabrani odlaganja otpada na lokaciji Vrtijeljka, Prijestonica Cetinje, 2015. godine

Finansiranje projekta predviđeno je iz bespovratnih sredstava granta IPA OPRD 2012 – 2013 i sredstava nacionalnog budžeta. Projekat je definisan u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj” 2012-2013,  iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj”, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije u decembru 2014. godine. U skladu sa pomenutim finansijskim sporazumom, Implementaciona jedinica je Direkcija javnih radova. 

Prateća dokumentacija:

Projektni zadatak za pripremu Analize nacina sakupljanja, transporta i tretmana otpada iz prijestonice Cetinje i priprema idejnog projekta i tenderske dokumentacije za sanaciju odlagalista “Vrtijeljka”.

Analiza načina prikupljanja, transporta i tretmana otpada

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me