Naziv projekta: Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Pljevljima za Opštine Pljevlja i Žabljak 

Investitor: Opštinea Pljevlja 

Korisnik projekta: Buduće zajedničko preduzeće kojem će se povjeriti poslovi upravljanja deponijom 

Ukupna vrijednost investicije: 11.697.412 €

Ukupan period realizacije: 24 mjeseca (18 mjeseci za pripremu tehničke dokumentacije + 6 mjeseci izgradnja) 

U skladu sa Strateškim master planom za upravljanje otpadom u Crnoj Gori, a vezano za rješavanje problema odlaganja komunalnog otpada koji se generiše u opštinama Pljevlja i Žabljak, predviđena je izgradnja regionalne deponije koja će opsluživati opštine Pljevlja i Žabljak.

Nova Studija izbora lokacije za izgradnju regionalne deponije, kojom su predložene tri nove lokacije izrađena je u junu 2009. godine od strane instituta „Kirilo Savić“ – Beograd. Na osnovu izvšenog bodovanja  od strane stručne komisije, lokacija „Repetitor“ je predložena kao najadekvatnija za izgradnju regionalne deponije.

Tokom 2009. godine opština Pljevlja pokrenula je postupak izrade prostorno urbanističkog plana. Prostrono urbanističkim planom opštine Pljevlja izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom definisana je na lokalitetu “Repetitor”. Urbanističko tehnički ulslovi za izgradnju deponije na lokaciji “Repetitor” su sastvani dio Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja.

U saradnji sa međunarodnim konsultantom COWI, PROCON je pripremio Projektni zadatak za izradu Studije izvodljivosti i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. Studija izvodljivosti i EIA su u finalnoj fazi izrade od strane izabranog međunarodnog konsultanta ‘’COWI’’, koji je angažovan kroz grant tehničke podrške WBIF 2010.

Prema trećem nacrtu Studije izvodljivosti vrijednost radova na izgradnji I faze, sa uključenom izgradnjom pristupnog puta (1.906.930 €), procijenjena je na 7.859.327€.

Za izradu Glavnog projekta ugovoren je Institut “Kirilo Savić“- Beograd. Izrada Glavnog projekta otpočeće nakon izrade studije izvodljivosti.

U okviru fonda WBIF 2012 (VIII  runda) obezdijeđena je tehnička podrška u vrijednosti od 70.000 eura za pripremu tenderske dokumetacije za izgor izvođača radova.

U saradnji sa MORIT, PROCON je pripremio projektni zadatak za izradu Studije selektivnog sakupljanja komunalnog otpada i određivanja lokacije, obima aktivnosti i održivosti transfer stanice u opštini Žabljak. Izrada studije je u toku od strane ugovorenog izrađivača “IK Consulting i Projektovanje”- Beograd.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me