Naziv projekta: Izgradnja transfer stanica za područja koja gravitiraju buduće izgrađenim regionalnim centrima za upravljanje otpadom (Žabljak, Andrijevica, Kolašin, Mojkovac, Plav, Rožaje) 

Korisnik projekta: Opštine Andrijevica, Plav, Rožaje, Mojkovac, Kolašin i Žabljak 

Ukupna vrijednost investicije: Biće definisana nakon izrade odgovarajuće tehničke dokumentacije 

Ukupan period realizacije: (18 mjeseci za pripremu tehničke dokumentacije + 6 mjeseci izgradnja)

Trenutna situacija sa tretmanom čvrstog otpada u sjevernim opštinama Crne Gore, Andrijevici, Plavu, Rožajama, Mojkovacu, Kolašinu i Žabljaku je neadekvatna sa ekološkog i socijalnog aspekta (ugrožena životna sredina i javno zdravlje). Prema strateškom master planu upravljanja otpadom, usvojenom 2005. godine, za područje pomenutih opština predviđena je izgradnja regionalnih centra za upravljanje otpadom u opštinama Berane i Bijlo Polje i Pljevljima, odnosno izgradnja transfer stanica u opštinama Andrijevica, Plav, Rožaje,Mojkovac, Kolašin i Žabljak gdje će se sakupljeni otpad privremeno odlagati a onda transportovati na regionalne centre za upravljanje otpadom u opštinama Berane, Bijelo Polje i Pljevljima. 

Izgradnjom transfer stanica, rješava se problem odlaganja čvrstog otpada u pomenutim opštinama na duži vremenski period, što doprinosi poboljšanju stanja životne sredine i očuvanju javnog zdravlja. Prioritizacijom definisanom od strane Vlade Crne Gore, projektima izgradnje regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Crne Gore dat je visok prioritet.

U dijelu pripreme projektne dokumetnacije, u toku je izrada dvije studije i to:

  • Studija izvodljivosti za sagledavanje načina pripreme i transporta komunalnog otpada za potrebe opština koje će postupak odstranjivanja otpada obavljati u regionalnom centru za tretman otpada u Beranama odnosno Bijelom Polju, i 
  • Studija izvodljivosti selektivnog sakupljanja komunalnog otpada, određivanje lokacije, obim aktivnosti i održivosti transfer stanice u opštini Žabljak.

Obije studije izrađuje ugvoreni izrađivača „IK consuting i projektovanje“- Beograd, dok formirana stručna komisija vrši tehničko-ekonomsku kontrolu Studije izvodljivosti.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me