IZGRADNJA CJEVOVODA ZA VODOSNABDIJEVANJE KRKORI - ANDRIJEVICA

Poziv za dostavljanje ponuda - Izvodjenje radova
Poziv za dostavljanje ponuda - Nadzor nad izvodjenjem radova


IZGRADNJA KANALIZACINE MREŽE I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OPŠTINI BIJELO POLJE

Poziv za dostavljanje ponuda - nadzor radova


PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE U PRIJESTONICI CETINJE

Poziv za dostavljanje ponuda (nadzor nad izvodjenjem radova i revizija glavnih projekata na izgradnju kanalizacione mreže)
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br: 02/2013
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke br: 05/2013
Poziv za dostavljanje ponuda za ugovaranje projektanta i izvođača radova na izgradnji kanalizacione mreže u prijestonici Cetinje, naselje Grude - Donji kraj


UNAPREDJENJE SISTEMA ZA VODOSNABDIJEVANJE U PRIJESTONICI CETINJE

Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke IT opreme
Poziv za izbor konsultanta
Addendum 01
Addendum 02
Prvi set pitanja
Drugi set pitanja


IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U OPŠTINI DANILOVGRAD - REHABILITACIJA I PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE

Poziv za dostavljanje ponuda za rehabilitaciju i proširenje vodovodne mreže u opštini Danilovgrad
Clarification 1


TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU SISTEMA ZA VODOSNABDIJEVANJE U OPŠTINI ROŽAJE

1. Poziv za podnošenje ponuda za izgradnju vodovodnog sistema u opštini Rožaje

Dodatak 1 - Promjena datuma podnošenja i otvaranja tendera
Clarifications Water supply
Dodatak2BoQ
Clarification_no9
Addendum03_Water supply
Addendum04_Water supply
Q&A 10


2.Poziv za podnošenje ponuda za nadzor radova na izgradnji vodovodnog sistema u opštini Rožaje

Dodatak 1 - Promjena datuma podnošenja i otvaranja tendera
Q&A Supervision 1 to 12
Q&A Supervision 13 to 19
Addenda02_Particular Conditions
Addenda03_Tender Guarantee Form
Addendum 04 Supervision
Correction of Addenda 04 Supervision


TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OTPADNIH VODA U OPŠTINI PLJEVLJA

Poziv za izgradnju glavnog kolektora
Poziv za nadzor nad izvođenjem radova
Poziv za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda


TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DEPONIJE U PODGORICI

Poziv na tender za projektovanje i izgradnju postrojenja za procjednje vode na deponiji Livade
Clarification 1
Correction of Clarification 1
Addendum 1


TENDERSKA DOKUMENTACIJA na otvoreni postupak javne nabavke (poziv na br. 28/12)


Infrastrukturni projekat za Opštinu Danilovgrad
Poziv broj 01-6/12 na otvoreni postupak javne nabavke
Poziv na otvoreni postupak javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za projektovanje i izgradnju postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji “Livade” u Podgorici
Odgovori na pitanja ponuđača br. 1 (eng)
Tender_Addendum 1 (eng)
Poziv na otvoreni postupak javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nadzor radova tokom izgradnje postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji "Livade", Podgorica, Crna Gora
Odgovori na pitanja ponuđača br. 1 (eng)
Odgovori na pitanja ponuđača br. 2 (eng)
Odgovori na pitanja ponuđača br. 3 (eng)
Tender_Addendum 1 (eng)
Odluka o izboru
Javni oglas za otkup tenderske dokumentacije, za finansiranje, izgradnju i upravljanje regionalnim centrom za obradu otpada "Vasov do" u Beranama i usluge sakupljanja, odlaganja i tretmana otpada (Javni Oglas CG)
Notice - preparation and implementation of National and Local Waste Management Plans.pdf (available in ENG)
B3_application form.doc
Odluka o poništavanju
Odluka o izboru revidenda
Tender za nabavku opreme i vozila za sakupljanje i transport vozila
Poziv za izbor obrađivača Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Opštinama Berane, Rožaje i Kolašin
Poziv za izbor revidenda;


Idejnog projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje i opštini Bijelo Polje


Glavnog projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić


Postupak javne nabavke 01-59/11
Projektovanje i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u opštini Nikšić - Rok za dostavljanje pitanja (dostupno na ENG) .
Br. 239 9/12 Javni poziv za projektovanje i izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u opštini Nikšić (dostupan na ENG)
Postupak javne nabavke 43/10
Postupak javne nabavke 16/10
Postupak javne nabavke 8/10
Postupak javne nabavke 45/10
Postupak javne nabavke 44/10
Postupak javne nabavke 42153 (dostupan na ENG)
Postupak javne nabavke 39/10
Postupak javne nabavke 01-68/10
Odluka o ponistavanju javnog nadmetanja-Nikšić
Postupak javne nabavke 01-63/10
Postupak javne nabavke 35/10
Postupak javne nabavke 15/10
Postupak javne nabavke 06/10
Postupak javne nabavke 01-56/10
Postupak javne nabavke 29/10
Postupak javne nabavke 30/10
Javni poziv za komercijalne banke
Javni poziv za privredna društva u oblasti građevinarstva (izgradnji objekata) i investitore
Postupak javne nabavke 05/09
Postupak javne nabavke 07/09
Postupak javne nabavke 01-102/09


OSTALO

Projekt asistent EU Rezident TWINNING Savjetniku TWINNING projekat "Podrška sektoru životne sredine"(dostupno na ENG): AA MNE TW, ToR TW FINAL EU1.

Javni poziv 01/11 - Zakup poslovnog prostora za potrebe DOO "Project-Consulting", Podgorica
Odluka o izboru u postupku 1/10
Odluka o izboru u postupku 2/10
Odluka o izboru u postupku 3/10
Odluka o izboru u postupku 4/10
Odluka o izboru u postupku 5/10
Odluka o izboru u postupku 6/10
Odluka o izboru u postupku 7/10
Odluka o izboru u postupku 8/10
Odluka o izboru u postupku 9/10
Odluka o izboru u postupku 10/10
Odluka o izboru u postupku 11/10
Odluka o izboru u postupku 12/10
Odluka o izboru u postupku 13/10
Odluka o izboru u postupku 14/10
Odluka o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke 16/10

 

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me