Naziv projekta: Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje

Investitor: Opština Bijelo Polje

Ukupna vrijednost prve faze investicije: 6,1 milion €

Projekat se finansira sredstvima kredita Evropske investicione banke (radovi i nadzor) i grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana - WBIF (radovi).

bijelopolje2

Opis projekta:

Idejnim projektom za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže, iz 2013. godine, predviđena je realizacija projekta u tri faze. Prva faza, čija je realizacija u toku, uključuje projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora u centru grada i industrijskoj zoni (radovi završeni 2019. godine) i projektovanje i izgradnju PPOV za 20.000+10.000 ekvivalentnih stanovnika.

Glavni ciljevi projekta su kompletiranje infrastrukture za prikupljanje i tretman otpadnih voda iz gradskog područja u cilju poboljšanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda, a naročito poboljšanja kvaliteta vode rijeke Lim.

Status projekta:

U toku je usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova na PPOV i stvaranje preduslova za objavu tendera.


Naziv projekta: Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje

Investitor: Opština Bijelo Polje/Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori

Vrijednost investicije: 3,3 miliona €

Projekat se finansira grant sredstvima Instrumenta pretpristupne podrške - IPA 2011 (radovi) i sredstvima kredita Evropske investicione banke (nadzor).

Opis projekta:

Idejnim projektom za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže, iz 2013. godine, predviđena je realizacija projekta u tri faze. Prva faza, čija je realizacija u toku, uključuje projektovanje i izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora u centru grada i industrijskoj zoni i projektovanje i izgradnju PPOV za 20.000+10.000 ekvivalentnih stanovnika.

Glavni ciljevi projekta su kompletiranje infrastrukture za prikupljanje i tretman otpadnih voda iz gradskog područja u cilju poboljšanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda, a naročito poboljšanja kvaliteta vode rijeke Lim.

Status projekta:

Radovi su završeni 2019. godine.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me