Naziv projekta: Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Kolašin

Investitor: Opština Kolašin

Vrijednost investicije: 7 miliona € (radovi i usluge nazora)

Kolasin

Opis projekta:

Projektom se predviđa izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 11.000 ES, pri čemu je predviđeno da se u prvoj fazi realizacije gradi postrojenje kapaciteta 4.000 ES i izgradnja kanalizacione mreže ukupne dužine oko 23 km.
Cilj projekta je da se otpadne vode sa lagune kolektorima preusmjere na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a samim tim zaštiti zdravlje ljudi i smanjeni negativan uticaj na životnu sredinu na području opštine Kolašin, odnosno rijeke Taru i Plašnicu.

Status projekta:

Projekat je kandidovan kroz IPA 2019 Godišnji akcioni program za životnu sredinu i klimatske akcije koji je zvanično odobren od strane Evropske Komisije u novembru 2019. godine.
U toku je realizacija aktivnosti tehničke podrške u pripremi projektne dokumentacije obezbjeđene kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me