Naziv projekta: Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca u opštini Nikšić

Investitor: Opština Nikšić

Vrijednost investicije: 6 miliona €

Opis projekta:

U opštini Nikšić izgrađeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstruisana gradska kanalizaciona mreža.
U skladu sa studijom izvodljivosti neophodno je kanalizacionu mrežu proširiti i na ostale djelove grada kako bi postojenje dostigao rad u punom kapacitetu. Dužina kanalizacione mreže koju treba izgraditi u drugoj fazi iznosi oko 35 000 m.
Otpadne vode Oštrovaca, Dragove Luke i Ćemenaca bi se prikupljale glavnim kolektorom duž desne obale rijeke Bistrice i preko crpne stanice Duklov most odvodile na postrojenje za prečišćavanje.
Rijeka Bistrica koja protiče kroz naselja je najugroženija, a kako je to najveća pritoka rijeke Zete koja se uliva u Skadarsko jezero i dalje rijekom Bojanom te vode ulivaju se u Jadransko more, realizacija projekta bi značajno smanjila zagađenje voda.

Status projekta:

U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me