Naziv projekta: Unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac

Investitor: Opština Mojkovac

Vrijednost investicije: 4,1 milion €


andrijevica

Opis projekta:

Prema postojećoj projektnoj dokumentaciji projekat izgradnja kanalizacione mreže predviđa izgradnju 21,6 km nove gravitacione mreže, izgaradnju 0,3 km potisnog cjevovoda i sanaciju 3,1 km kanalizacione mreže.
Ovaj projekat obuhvata tehničko rješenje za odvođenje fekalnih voda na način izgradnje novih kolektora i pretvaranje trenutnih mješovitih kolektora u atmosferske. Takođe riješio bi se i problem drenaže otpadnih voda u naseljima koja se nalaze na lijevoj obali Tare, budući da ovdje ne postoji kanalizacioni sistem, te da je problem otpadnih voda riješen uglavnom preko septičkih jama i odvodnih bunara.
Cilj ovog projekta je unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac, izgradnjom nove fekalne kanalizacione mreže i njeno povezivanje na postojeći PPOV, kao i rekonstrukcija postojećeg kanalizacionog sistema u sistem za odvod atmosfereske kanalizacije.

Status projekta:

Projekat je kandidovan kroz IPA 2019 Godišnji akcioni program za životnu sredinu i klimatske akcije koji je zvanično odobren od strane Evropske Komisije u novembru 2019. godine.
U toku je realizacija aktivnosti tehničke podrške u pripremi projektne dokumentacije obezbjeđene kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me