Naziv projekta: Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini Plav za opštine Plav i Gusinje

Investitor: Opštine Plav i Gusinje

Vrijednost investicije: 8.9 miliona €

Opis projekta:

U skladu sa projektnom dokumentacijom planirana je izgradnja PPOV na lokaciji Pjeskovi – Brezojevice na kojoj je predviđeno da se dovode i prečišćavaju otpadne vode iz Plava i Gusinja.
Idejnim projektom predviđena je izgradnja PPOV kapaciteta 12.000ES u prvoj fazi realizacije projekta dok je finalni kapacitet od 18.000ES predviđen za drugu fazu realizacije projekta.
Projekat izgradnje kanalizacione mreže obuhvata izgradnju transportnog kolektora fekalne kanalizacije od Gusinja do Plava čija je izgradnja planirana uz koridor magistralnog puta Gusinje-Plav u dužini od oko 11 km, izgradnja fekalnog kolektora “Đurička rijeka” u dužini od oko 2,2 km, izgradnju potisnog cjevovoda i kolektora fekalne kanalizacije od Plava do PPOV u dužini od oko 3,5 km, izgradnja atmosferske kanalizacije u dužini od oko 1 km i izgradnju 3 pumpne stanice. Glavni cilj koji se želi postići realizacijom ovog projekta je stvaranje neophodnih uslova za eliminisanje rizika za zdravlje ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine na području opština Plav i Gusinje, kao i očuvanje Plavskog jezera.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me