Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog gradskog kolektora u opštini Pljevlja

Investitor: Opština Pljevlja

Vrijednost investicije: 6.500.200 miliona € za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat se finansira iz IPA 2010 grant sredstava i kreditnih sredstava Evropske investicione banke.

1.021.837,63 milion € za izgradnju glavnog gradskog kolektora. Projekat se u cjelosti finansirao iz fonda IPF MW 2008.

Pljevlja

Opis projekta:

U cilju tretmana prikupljenih otpadnih voda predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja ukupnog kapaciteta od 42.000 ES od čega u I fazi 28.000 ES. Predmet ovog projekta je izgradnja I faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 28.000 ES. Projekat izgradnje glavnog gradskog kolektora u opštini Pljevlja obuhvatio je izgradnju glavnog gradskog kolektora fekalne kanalizacije dužine 5191 m i glavnog kolektora atmosferske kanalizacije dužine 730,25 m.
Glavni cilj koji se želi postići realizacijom ovog projekta je stvaranje neophodnih uslova za eliminisanje rizika za zdravlje ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine na području opštine Pljevlja, kao i adekvatan tretman otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku Ćehotinu.

Status projekta:

U toku su aktivnosti na stvaranju preduslova za tehnički prijem projekta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i izdavanje Potvrde o primopredaji radova od strane nadzornog organa nakon čega slijedi period uočavanja i otklanjanja nedostataka u trajanju od godinu dana.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me