Naziv projekta: Projektovanje i izradnja postrojenja za prečišćanje otpadnih voda i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Rožaje-I faza

Investitor: Opština Rožaje

Vrijednost investicije: 8 miliona € (radovi i usluge)

Rozaje

Opis projekta:

Projektom je predviđena izgradnja PPOV kapaciteta 20.000 ES, hidrauličkog opterećenja 3054 m³/d i izgradnja glavnih sabirnih kanalizacionih kolektora u gradskom jezgru ukupne dužine oko 4780 m, kolektorskih prelaza, kao i zamjena dijela postojećeg kolektora. Postrojenje će biti izgrađeno u punom kapacitetu od 20.000 ES imajući u vidu stepen priključenosti korisnika na kanalizacionu mrežu koji će obezbjediti više od 60% projektovanog opterećenja u početnom periodu rada PPOV.
Glavni cilj koji se želi postići realizacijom ovog projekta je stvaranje neophodnih uslova za eliminisanje rizika za zadravlje ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine na području opštine Rožaje, kao i tretman otpadnih voda koje se direktno ispuštaju u rijeku Ibar i njene pritoke.

Status projekta:

Projekat je kandidovan kroz IPA 2019 Godišnji akcijski program za životnu sredinu i klimatske akcije koji je zvanično odobren od strane Evropske Komisije u novembru 2019. godine.
U toku je realizacija aktivnosti tehničke podrške u pripremi projektne dokumentacije obezbjeđene kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

 

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me