Naziv projekta: „Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+ (četvrti projekat)“

Implementaciona struktura projekta: Nosilac projekta je Ministarstvo Održivog razvoja i turizma, dok je za Implementacionu jedinicu projekta (JIP) imenovana Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine - PROCON doo.

Korisnik projekta: Domaćinstva sa srednjim i niskim primanjima, koja su na nivou prosječne zarade ili niže kao što su nastavnici, službenici, medicinsko osoblje, radnici i mlade porodice.

Ukupna vrijednost investicije: 20 M € .

Projekat se finansira sredstvima kredita CEB-a, sredstvima komercijalnih banaka i domaćinstava. Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+“ predstavlja projekat socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koja na tržištu ne mogu riješiti stambenu potrebu. Navedeni projekat predstavlja nastavak aktivnosti iz 2011. godine, kada su, kroz saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), obezbijeđa kreditna sredstva, u iznosu od oko 10 miliona eura. Imajući u vidu uspješnost navedenog projekta, Vlada Crne Gore je nastavila saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u cilju obezbjeđivanja dodatne kreditne linije, koja je omogućila finansiranje nove faze Projekta 1000+. Vlada Crne Gore je time obezbijedila kamatnu subvenciju za komercijalne hipotekarne kredite da bi građanima omogućila fiksnu kamatnu stopu od 2,99% tokom cijelog perioda kredita

IV faza Projekta „1000plus“ predstavlja nastavak aktivnosti koje su sprovedene tokom I, II i III faze, koje su realizovane 2010-2012. godine, 2015-2017. godine, odnosno 2017-2020. godine kada su, kroz saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), obezbijeđena kreditna sredstva, u iznosu od 25, odnosno 10 miliona eura, po fazama. Imajući u vidu uspješnost navedenog projekta, Vlada Crne Gore je nastavila saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u cilju obezbjeđivanja dodatne kreditne linije, koja je omogućila finansiranje nove faze Projekta „1000plus“.

U prvoj fazi Projekta „1000plus“, kredit je odobren za 433 porodična domaćinstva, a stambeno pitanje tada je riješilo 1239 građana Crne Gore. U ovoj fazi, kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope obezbijeđeno je 25 miliona EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 50 miliona EUR. Ukupan iznos realizovanih sredstava, za prvu fazu, iznosio je 18.193.011,69 EUR i obuhvatao je sredstva CEB-a (50%), ulog domaćih komercijalnih banaka (45%) i ulog građana (5%).

U drugoj fazi Projekta „1000plus“, kredit je odobren za 376 porodičnih domaćinstava, a stambeno pitanje je riješilo 910 građana Crne Gore. U ovoj fazi projekta, kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope obezbijeđeno je 10 miliona EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 20 miliona EUR. Ukupan iznos realizovanih sredstava, za drugu fazu, iznosio je 17.172.810,94 EUR i obuhvatao je kao i u predhodnoj fazi iznos kredita CEB-a od 50%, komercijalnih banaka od 45% i ulog građana od 5%.

U III fazi Projekta „1000plus“, kredit je odobren za 377 porodičnih domaćinstava, a stambeno pitanje je riješilo 906 građana Crne Gore. U trećoj fazi, kroz kreditni aranžman sa bankom za razvoj Savjeta Evrope obezbijeđeno je 10 miliona EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 20 miliona EUR. Ukupan iznos realizovani sredstava, za treću fazu iznosio je 18,590,681.38€. Udio CEB-a je 50%, a komercijalnih banaka i građana preostalih 50%, dok je novina u odnosu na prethodne dvije faze to što učešće građana - korisnika Projekta nije bilo obavezno, ali ukoliko je obezbijeđeno sopstveno učešće u ugovoru o kreditu, učešće komercijalne banke se umanjivalo za iznos učešća korisnika. Dugoročni krediti su se dodjeljivali uz fiksnu kamatnu stopu do 2,99% na godišnjem nivou, na period do 20 godina.Ukupno, kroz prethodne tri faze, do sada je 1186 porodica riješilo stambeno pitanje, odnosno preko tri hiljade građana (3055).

Zahtjev za dodjelu kredita i spisak neophodne dokumentacije su dostupni na sajtovima  www.mrt.gov.me i www.1000plus.me

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me