Naziv projekta: Unapređenje sistema vodosnadbijevanja u Prijestonici Cetinje (I faza - prioritetne aktivnosti)

Investitor: Prijestonica Cetinje 

Vrijednost projekta: 3,1 milion €

Projekat se finansira sredstvima kredita Evropske investicione banke (radovi, nabavke i usluge) i grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana - WBIF (tehnička podrška)

Opis projekta:

Studijom izvodljivosti predviđena je rekonstrukcija i sanacija oko 66 km vodovodne mreže i ostale vodovodne infrastrukture. U skladu sa postojećom situacijom i potrebama, definisane su prioritetne aktivnosti na projektu, koje uključuju nabavku i zamjenu zastarele opreme i rekonstrukciju i sanaciju postojećih cjevovoda u obimu koji bi omogućio minimalne uslove za funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja.

Glavni ciljevi projekta su smanjenje gubitaka na mreži, smanjenje količina fakturisane vode koja ne donosi prihod i unapređenje transportne i distributivne mreže u cilju povećanja funkcionalnosti i pouzdanosti vodosnabdijevanja.

Status projekta:

U prethodnom periodu, realizovane su nabavke vodomjera, kamiona kipera, IT opreme, kamiona cistijerne za pitku vodu i rezervnog transformatora.

Realizovano je i izmještanje cjevovoda u Belvederskoj ulici, kao i sprovedena nabavka i ugradnja vodovodnog materijala za transportni i distributivni cjevovod (dionica Ugnji-Obzovica).

Realizacija aktivnosti na sanaciji taložnice Podgor i izvođenju hidrotehničkih radova, električnih instalacija slabe i jake struje u ulicama Nova 5, Nova 6 i Nova 8 je u završnoj fazi. U toku je izvođenje radova na segmentu “Instalacija cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička”.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me