Naziv projekta: Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad – Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje

InvestitorOpština Danilovgrad

Vrijednost investicije: Procijenjena vrijednost: 1.57 miliona €
Projekat se finansira sredstvima kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (radovi) i donatorskim sredstvima (priprema projekta, tehnička podrška i nadzor)

danilovgrad 2

Opis projekta:

U okviru projekta “Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad” realizuju se dva segmenta projekta koji se odnose na unapređenje vodovodnog sistema u opštini Danilovgrad, i to: Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže i Automatizacija kontrole i upravljanja radom vodovodnog sistema- nabavka i instalacija SCADA sistema.
Projektom rehabilitacije i proširenja vodovodne mreže je obuhvaćena rekonstrukcija pumpne stanice Oraška jama, rekonstrukcija vodovoda „Oraška jama - Filendar“, izgradnja novog vodovoda “Filendar – Branelovića- Velja Paprat”, izgradnja vodovoda od pumpne stanice “Oraška jama” do rezervoara “Zagarač”, nabavka i ugradnja mjerača protoka, izgradnju mjernih šahtova i montaža protokomjera, prekidnih – sektorskih ventila, nabavka vodomjera za očitavanje potrošnje i zamjenu neispravnih vodomjera.
Projekat nabavke i instalacije SCADA sistema u opštini Danilovgrad je obuhvatio izradu glavnog projekta, izvođenje radova za mjerno regulaciona reviziona okna, ugradnju elekro opreme, mjerača i sonde pritiska, izradu aplikativnog softvera SCADA aplikacije i nabavka opreme za komandno-kontrolni centar.
Glavni ciljevi projekta su smanjenje gubitaka na mreži, unapređenje transportne i distributivne mreže u cilju povećanja funkcionalnosti i pouzdanosti vodosnabdijevanja kao i očuvanje ljudskog zdravlja.

Status projekta:

Radovi na rehabilitaciji i proširenju vodovodne mreže su završeni 2015.godine dok su na segmentu projekta koji se odnosi na nabavku i instalaciju SCADA sistema u toku aktivnosti na obezbjeđenju uslova za tehnički prijem.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me